| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/441/14 Rady Miejskiej w Zawierciu

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie zmian uchwał w sprawie nadania statutu sołectwa

w sprawie zmian uchwał w sprawie nadania statutu sołectwa

Na podstawie art. 35, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), w związku z § 32 ust. 1 Statutu Miasta Zawiercie stanowiącego załącznik do uchwały LIV/658/10 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Zawiercie (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 172, poz. 2811), na wniosek Prezydenta Miasta

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

§ 1. W Uchwale nr XLI/394/13 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Karlin (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 6833) wprowadzić następujące zmiany:

1) Skreślić § 18 i § 22 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały;

2) § 24 załącznika nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem. Kontrola natomiast może być sprawowana pod względem gospodarności, rzetelności oraz celowości.

2. Organami kontroli i nadzoru nad działalnością organów Sołectwa są Rada Miejska
i Prezydent Miasta.

3. Rada Miejska dokonuje kontroli działalności Sołectwa samodzielnie albo poprzez Komisję Rewizyjną na zasadach określonych w Statucie Miasta.

4. Prezydent Miasta kontroluje działalność organów Sołectwa w zakresie gospodarki finansowej oraz wykorzystania mienia przekazanego Sołectwu do zarządzania.

5. Wskazane w ust. 2 organy mogą żądać informacji i danych dotyczących organizacji
i funkcjonowania Sołectwa niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych i kontrolnych.;

3) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego..

§ 2. W Uchwale nr XLI/395/13 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Skarżyce (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 6834) wprowadzić następujące zmiany:

1) Skreślić § 18 i § 22 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały;

2) § 24 załącznika nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem. Kontrola natomiast może być sprawowana pod względem gospodarności, rzetelności oraz celowości.

2. Organami kontroli i nadzoru nad działalnością organów Sołectwa są Rada Miejska
i Prezydent Miasta.

3. Rada Miejska dokonuje kontroli działalności Sołectwa samodzielnie albo poprzez Komisję Rewizyjną na zasadach określonych w Statucie Miasta.

4. Prezydent Miasta kontroluje działalność organów Sołectwa w zakresie gospodarki finansowej oraz wykorzystania mienia przekazanego Sołectwu do zarządzania.

5. Wskazane w ust. 2 organy mogą żądać informacji i danych dotyczących organizacji
i funkcjonowania Sołectwa niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych i kontrolnych.;

3) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego..

§ 3. W Uchwale nr XLI/396/13 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Pomrożyce (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 6835) wprowadzić następujące zmiany:

1) Skreślić § 18 i § 22 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały;

2) § 24 załącznika nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem. Kontrola natomiast może być sprawowana pod względem gospodarności, rzetelności oraz celowości.

2. Organami kontroli i nadzoru nad działalnością organów Sołectwa są Rada Miejska
i Prezydent Miasta.

3. Rada Miejska dokonuje kontroli działalności Sołectwa samodzielnie albo poprzez Komisję Rewizyjną na zasadach określonych w Statucie Miasta.

4. Prezydent Miasta kontroluje działalność organów Sołectwa w zakresie gospodarki finansowej oraz wykorzystania mienia przekazanego Sołectwu do zarządzania.

5. Wskazane w ust. 2 organy mogą żądać informacji i danych dotyczących organizacji
i funkcjonowania Sołectwa niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych i kontrolnych.;

3) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego..

§ 4. W Uchwale nr XLI/397/13 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łośnice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 6836) wprowadzić następujące zmiany:

1) Skreślić § 18 i § 22 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały;

2) § 24 załącznika nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem. Kontrola natomiast może być sprawowana pod względem gospodarności, rzetelności oraz celowości.

2. Organami kontroli i nadzoru nad działalnością organów Sołectwa są Rada Miejska
i Prezydent Miasta.

3. Rada Miejska dokonuje kontroli działalności Sołectwa samodzielnie albo poprzez Komisję Rewizyjną na zasadach określonych w Statucie Miasta.

4. Prezydent Miasta kontroluje działalność organów Sołectwa w zakresie gospodarki finansowej oraz wykorzystania mienia przekazanego Sołectwu do zarządzania.

5. Wskazane w ust. 2 organy mogą żądać informacji i danych dotyczących organizacji
i funkcjonowania Sołectwa niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych i kontrolnych.;

3) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego..

§ 5. Pozostałe zapisy zmienianych uchwał pozostają bez zmian.

§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zawiercie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Edmund Kłósek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »