| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/252/14 Rady Gminy Łękawica

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz.594 ze zm.), art. 211 ust. 2 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)RADA GMINY ŁĘKAWICA uchwalaco następuje :

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W wyniku dokonanych zmian niniejszą uchwałą oraz Zarządzeniem Wójta Nr 316/2014 wydanym w okresie międzysesyjnym zmianie ulegają również następujące załączniki do Uchwały Budżetowej Nr XXXV/249/13 z dnia 18 grudnia 2013 roku :

1. Załącznik Nr 4 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2014 r.” – otrzymuje on nowe brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 5 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2014 rok ” poprzez : zwiększenie planu dochodów i wydatków na zadania zlecone w związku ze zwiększeniem dotacji, w tym:

- w dziale 852 – na wsparcie osób uprawnionych do zasiłku pielęgnacyjnego w wysokości 3.708 zł, zmniejszenie planu dochodów i wydatków na zadania zlecone w tym:

- w dziale 852 – na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 3.000 zł. Załącznik ten otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 11 „Dotacje udzielane z budżetu Gminy Łękawica w 2014 roku” poprzez: zwiększenie dotacji celowej w rozdziale 75412 o kwotę 5.131 zł, zmianę klasyfikacji rozdziału w dotacji celowej dla Gminy Bielsko-Biała z 85158 na 85154 oraz zmianę określenia celu dotacji – „Wsparcie funkcjonowania Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym”. Załącznik ten otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy wynosi:

dochody
wydatki
deficyt -
który będzie pokryty przychodami :
- z zaciąganych pożyczek w WFOŚiGW
- z zaciąganych pożyczek na wyprzedzające finansowanie16.798.708 zł
18.083.708 zł
1.285.000 zł

456.510 zł
828.490 zł

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Łękawica


Bronisław Stachura


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/252/14
Rady Gminy Łękawica
z dnia 29 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/252/14 Rady Gminy Łękawica z dnia 29 stycznia 2014 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/252/14
Rady Gminy Łękawica
z dnia 29 stycznia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/252/14 Rady Gminy Łękawica z dnia 29 stycznia 2014r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/252/14
Rady Gminy Łękawica
z dnia 29 stycznia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/252/14Rady Gminy Łękawica z dnia 29 stycznia 2014 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/252/14
Rady Gminy Łękawica
z dnia 29 stycznia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/252/14 Rady Gminy Łękawica z dnia 29 stycznia 2014 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »