| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 186/XXVI/14 Rady Gminy Starcza

z dnia 31 stycznia 2014r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w postaci posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. , poz. 594 ze zm.), art. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 197 poz. 1172 ze zm.) oraz na podstawie art. 8 ust. 1 i 2, art.17 ust.1 pkt 3 i pkt 14, art. 48 ust. 4 i 5 oraz art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz.182 ze zm.),Rada Gminy Starcza uchwala, co następuje:

§ 1. Podwyższa się do 150 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej uprawniające do wsparcia w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.

§ 2. Ustala się zasady zwrotu wydatków poniesionych przez gminę na udzielony osobom/rodzinom posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych, w przypadku których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 tej ustawy.

§ 3. W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej w granicach:

1) powyżej 100% do 150% kryterium - nie żąda się zwrotu wydatków na przyznany posiłek lub świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych;

2) powyżej 151% kryterium - zwrotowi podlega 100% wydatków na przyznany posiłek lub świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

§ 4. Okoliczności uzasadniające odstąpienie częściowe lub całkowite od żądania zwrotu wydatków, o których mowa w § 3 pkt 2 uchwały, podlegają uznaniu Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, który wydaje w tej sprawie decyzję administracyjną.

§ 5. Zwrot wydatków, o których mowa w § 3 pkt 2 uchwały winin być wnoszony na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy w wysokości i terminach określonych w decyzji  administracyjnej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Starcza.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr 102/XIV/04 Rady Gminy Starcza z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie dożywiania dzieci w okresie nauki szkolnej w szkole podstawowej i gimnazjum.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Ewa Jędrzejewska

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Rybka

www.dekoria.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »