| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/527/2014 Rady Miasta Wisła

z dnia 30 stycznia 2014r.

zmieniająca budżet Miasta Wisła na rok 2014

1. Dokonuje się zmian w Tabeli A Uchwały Budżetowej na rok 2014 "Plan dochodów budżetu miasta na rok 2014" jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że plan dochodów po zmianach wynosi 44.091.379,00 PLN, w tym dochody bieżące w wysokości 34.938.861,00 PLN.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w Tabeli B Uchwały Budżetowej na rok 2014 "Plan wydatków budżetu miasta na rok 2014" jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że plan wydatków po zmianach wynosi 47.759.216,00 PLN, w tym wydatki bieżące w wysokości 34.478.395,00 PLN.

§ 3.

1. Nie dokonuje się zmiany planowanych przychodów i rozchodów budżetu.

2. Ustala się, że planowane zadłużenie na koniec roku 2014 nie ulegnie zmianie i wyniesie 9.863.538,58 PLN.

§ 4.

1. Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, deficyt budżetowy nie ulegnie zmianie.

2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 3.667.837,00 PLN pozostaną:

1) kredyty w kwocie: 315.000,00 PLN,

2) pożyczki w kwocie: 388.690,00 PLN,

3) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie: 2.964.147,00 PLN.

§ 5.

Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, aktualizacji ulegają:

1) Tabela E uchwały budżetowej na rok 2014 "Plan dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska finansowanych z dochodów związanych z gospodarczym korzystaniem ze środowiska na rok 2014", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

2) Tabela H uchwały budżetowej na rok 2014 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2014",o trzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

3) Tabela J uchwały budżetowej na rok 2014 "Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2014", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §2, aktualizacji ulega załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2014 " Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na rok 2014", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Powierza się wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski


Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/527/2014
Rady Miasta Wisła
z dnia 30 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Komplet załączników do uchwały

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lubasz i Wspólnicy

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »