| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 1/XXXIX/2014 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Boronów na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm./, art. 211,art.214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm./ ,

Rada Gminy w Boronowie
uchwala co następuje :

§ 1. Dokonać przeniesień środków miedzy działami: 600 - Transport i łączność, 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

Wydatki ogółem

58 500,00

58 500,00

600

Transport i łączność

58 500,00

60016

Drogi publiczne gminne
1)wydatki majątkowe
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne

58 500,00
58 500,00
58 500,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

58 500,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
a) wydatki majątkowe
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

58 500,00
58 500,00
58 500,00

§ 2. 1. Wprowadzić następujące zmiany w załączniku nr 4 do uchwały nr 96/XXXVIII/2013 Rady Gminy w Boronowie z dnia 30 grudnia 2013 roku:

- dział 600 rozdział 60016 zadanie inwestycyjne pn „Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ulicy Powstańców Śl. oraz ulic przyległych w miejscowości Boronów” zmniejszyć o kwotę 50 000,00,

- dział 600 rozdział 60016 dodać nowe zadanie inwestycyjne  pn. „Przebudowa ul. Dworcowej, ul. Ogrodowej, ul. Wojska Polskiego i ul. Ligonia w Boronowie wraz z odwodnieniem” kwota 50 000,00.

2. Załącznik nr 4 do uchwały nr 96/XXXVIII/2013 Rady Gminy w Boronowie z dnia 30 grudnia 2013 roku po zmianach wprowadzonych w punkcie 1 § 2 oraz w § 1 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boronów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Boronowie


Edward Czyż


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/XXXIX/2014
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 29 stycznia 2014 r.

WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH W ROKU 2014

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa zadania Inwestycyjnego

Źródła finansowania

Planowane środki na 2014 rok

Terminy rozpoczęcia /zakończenia

Przewidywany zakres robót w 2014 roku

1

2

3

4

5

6

7

8

OGÓŁEM:

1 434 115,00

1.

900

90015

Dobudowa  oświetlenia ul. Szkolna , Polna

Budżet gminy

5 000,00

2014/2014

Projekt

2

600

60016

Przebudowa    nawierzchni  wraz z odwodnieniem ulicy Powstańców Śl. oraz ulic przyległych w miejscowości Boronów

Budżet gminy

519 835,00

2014/2014

Prace budowlane

3.

700

70005

Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Wolności – Wojska Polskiego od strony południowo- wschodniej

Budżet gminy

470 780,00

2009/2014

Prace budowlane – etap II

4.

700

70005

Wykup gruntów

Budżet gminy

98 500,00

2014/2014

Wykup

5

010

01010

Rozbudowa sieci wodociągowej ul.  Słonecznej i ul. Tartacznej w Zumpach

Budżet gminy

45 000,00

2014/2014

Etap budowy

6.

010

01010

Przedłużenie wodociągu ul Korfantego w Boronowie

Budżet gminy

60 000,00

2014/2014

Etap budowy

7.

010

01010

Rozbudowa kanalizacji ul. Wolności w Boronowie

Budżet gminy

50 000,00

2014/2014

Projekt

8.

754

75412

Dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego

Budżet gminy

130 000,00

2014/2014

Dotacja na zakup

9

900

90015

Rozbudowa oświetlenia ul. Wolności

Budżet gminy

5 000,00

2014/2014

Projekt

10.

600

60016

Przebudowa ul. Dworcowej,  ul. Ogrodowej, ul. Wojska Polskiego i ul. Ligonia w Boronowie wraz z odwodnieniem

Budżet gminy

50 000,00

2014/2014

Projekt

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »