| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007.4.2014 Rady Gminy Goleszów

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 -2020”

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późń. zm.), art.17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14, art. 36 pkt 2 lit. j., art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. Z 2013 r. poz. 182 z późń. zm.), art. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn.zm) Rada Gminy Goleszów uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady zwrotu wydatków poniesionych w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020„ w następujący sposób:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód osoby w rodzinie w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w %

Wysokość zwrotu za udzieloną pomoc wyrażona w % dla osoby samotnie gospodarującej

Wysokość zwrotu za udzieloną pomoc wyrażona w % dla osoby w rodzinie

do 150

brak obowiązku zwrotu

brak obowiązku zwrotu

od 151

100

100

§ 2. 1. Zwrot wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku może mieć charakter spłaty ratalnej lub jednorazowej.

2. Przy spłacie ratalnej okres spłaty nie może przekroczyć 10 miesięcy.

3. Warunki spłaty powinny być tak ustalone aby ich spłata nie powodowała spadku dochodu osoby lub rodziny poniżej kryterium ustalonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goleszów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie, po upływie14 dni,od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 29 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Wisełka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Connected Life Magazine

Connected Life Magazine jest pierwszym w Polsce pismem skupiającym uwagę na zagadnieniach z zakresu rosnącego rynku Internetu Rzeczy i szeroko rozumianych usługach connected.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »