| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 264/XXXV/2014 Rady Gminy Niegowa

z dnia 31 stycznia 2014r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.), w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku poz. 1399 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1, art 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.) Rada Gminy Niegowa uchwala, co następuje:

§ 1. Ustalić wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa


Zofia Kasznia


Załącznik do Uchwały Nr 264/XXXV/2014
Rady Gminy Niegowa
z dnia 31 stycznia 2014 r.

WYMAGANIA JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI

§ 1. Wymagania w zakresie posiadanych środków i wyposażenia technicznego

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinien dysponować specjalistycznymi środkami przeznaczonymi do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, w tym:

1) urządzeniami i środkami, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane w sposób niezagrażający ich zdrowiu i życiu w sposób bezpieczny dla bezpośredniego otoczenia;

2) samochodem o odpowiedniej powierzchni i kubaturze, przystosowanym do transportu zwierząt:

a) środek transportu powinien umożliwiać ustawienie co najmniej dwóch atestowanych klatek odpowiadających średniej wielkości zwierzęcia, w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie transportu;

b) powinien posiadać zadaszenie i izolowane ściany w celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływami atmosferycznymi;

c) powinien posiadać odpowiednią wentylację;

d) podłogi pojazdu używanego do transportu powinny mieć odpowiednią nawierzchnię zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymanie higieny.

2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia musi posiadać umowę z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt, a także z lekarzem weterynarii.

3. Dysponować miejscem do przetrzymywania wyłapanych zwierząt do czasu przewiezienia ich do schroniska.

§ 2. Wymagania w zakresie doświadczenia

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinien dysponować odpowiednio przeszkoloną kadrą w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz w zakresie przepisów o ochronie zwierząt.

§ 3. Potwierdzenie wymagań

1. Wymienione w §1 i §2 wymagania i warunki powinny zostać wykazane odpowiednimi dokumentami.

2. Dokumentami, o których mowa w ust. 1 są w szczególności:

1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;

2) dokumenty potwierdzające posiadanie urządzeń i środków, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane;

3) umowa o stałej współpracy ze schroniskiem dla zwierząt i weterynarzem;

4) umowa o świadczenie usług o analogicznym zakresie, jeżeli były one świadczone przez przedsiębiorcę w innej gminie.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Konieczny Grzybowski Polak sp. k.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »