| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVII/300/2014 Rady Gminy Rajcza

z dnia 31 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Na podstawie podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U z 2013 roku poz.594 z późniejszymi zmianami / oraz art.212 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (tj.Dz.U z 2013 poz.885) R a d a G mi n y  R a j c z a  uchwala co następuje : W Uchwale Rady Gminy Rajcza LVI/290/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku dokonuje się następujących zmian;

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia wydatków w budżecie Gminy Rajcza na rok 2014 o kwotę 2.505.300,- zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 3.

                                                                                   

1. Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

2. Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z realizacją nowego zadania pn.” Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej w Gminach Rajcza i Oscadnica” o wartości 2.505.300 oraz zmianami w wydatkach budżetowych w związku ze zmianą finansowania Związku Międzygminnego w Żywcu.

1

Planowane dochody budżetowe

-

31 097 466

2

Planowane wydatki budżetowe

-

32 467 899

3

Deficyt budżetu
pokryty zostanie z kredytów

-
-

1 370 433
1 370 433

4

Rozchody (spłaty)
- kredytów bankowych
- pożyczek
w tym:
- na realizację projektów

-
-
-

-

1 134 867
610 000
524 867

445 827

5

Przychody
- kredyty bankowe

-
-

2 505 300
2 505 300

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Dariusz Płoskonka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/300/2014
Rady Gminy Rajcza
z dnia 31 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/300/2014
Rady Gminy Rajcza
z dnia 31 stycznia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVII/300/2014
Rady Gminy Rajcza
z dnia 31 stycznia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »