| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/359/2014 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594), art. 235 i art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 )

Rada Gminy Wilkowice uchwala

§ 1.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 1 „ Dochody budżetu gminy na rok 2014 ” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XLII//347/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2014 rok, w następującym zakresie:

Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy o kwotę 512.412,00 złotych,w tym:

1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę 12.412,00 złotych, w tym:

1) zwiększyć dochody własne o kwotę 52,00 złote

2) zwiększyć dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 12.360,00 złotych

2. Zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę 500.000,00 złotych, w tym:

1) zwiększyć dotacje z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 500.000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 2 „ Wydatki budżetu gminy na rok 2014 ” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XLII//347/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2014 rok, w następującym zakresie:

Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy o kwotę 3.012.412,00 złotych,w tym:

1. Zmniejszyć wydatki  bieżące o kwotę 17.588,00 złotych, w tym:

1) zmniejszyć wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 35.000,00 złotych w tym:

a) zmniejszyć wydatki związane z realizacją zadań statutowych 35.000,00 złotych

2) zwiększyć  dotacje o kwotę 5.052,00 złote

3) zwiększyć wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 12.360,00 złotych

2. Zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 3.030.000,00 złotych

1) zmniejszyć wydatki na zadania własne o kwotę 360.000,00 złotych

2) zwiększyć wydatki na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 3.390.000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 3 „Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2014 roku” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XLII//347/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2014 rok. Kwota przeznaczona na wydatki majątkowe,zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XLII//347/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2014 rok. który otrzymuje brzmienie,zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 6 „Plan finansowy zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dochody i wydatki” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XLII//347/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2014 rok, który otrzymuje brzmieniezgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 9 „Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy w 2014 roku” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XLII//347/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2014 rok, który otrzymuje brzmieniezgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 13 „Plan finansowy zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w 2014 roku” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XLII//347/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2014 rok, który otrzymuje brzmieniezgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 10 „Plan finansowy zadań realizowanych  na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XLII//347/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2014 rok, który otrzymuje brzmieniezgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą przyjąć:

Plan dochodów   36.716.461,00 złotych

Plan wydatków    41.650.985,00 złotych

Planowany deficyt budżetowy 4.934.524,00 złote

§ 10.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będą:

1. Kredyty w kwocie  3.436.092,00 złote

2. Wolne środki              1.498.432,00 złote

§ 11.

1. Ustalić przychody budżetu w łącznej kwocie 6.736.092,00 złote, które zostaną sfinansowane z:

1.1 kredytów w kwocie 3.436.092,00 złote

1.2 wolnych środków w kwocie 3.300.000,00 złotych

2. Ustalić rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.801.568,00 złotych, z przeznaczeniem na spłatę:

2.1 pożyczek w kwocie    171.568,00 złotych

2.2 kredytów w kwocie 1.630.000,00 złotych

3. Rozchody budżetu zostaną w całości sfinansowane z wolnych środków, które wystąpiły na dzień 31.12.2013 roku.

§ 12.

W uchwale  Rady Gminy Wilkowice Nr XLII//347/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2014 rok, § 10 pkt. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań na :

Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu                            -              2.500.000,00 złotych

Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu                            -              3.436.092,00 złote

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym woj. śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bartosz Olma


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/359/2014
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 29 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/359/2014
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 29 stycznia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/359/2014
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 29 stycznia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/359/2014
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 29 stycznia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/359/2014
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 29 stycznia 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/359/2014
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 29 stycznia 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIII/359/2014
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 29 stycznia 2014 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIII/359/2014
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 29 stycznia 2014 r.
Zalacznik8.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »