| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/359/2014 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594), art. 235 i art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 )

Rada Gminy Wilkowice uchwala

§ 1.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 1 „ Dochody budżetu gminy na rok 2014 ” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XLII//347/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2014 rok, w następującym zakresie:

Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy o kwotę 512.412,00 złotych,w tym:

1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę 12.412,00 złotych, w tym:

1) zwiększyć dochody własne o kwotę 52,00 złote

2) zwiększyć dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 12.360,00 złotych

2. Zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę 500.000,00 złotych, w tym:

1) zwiększyć dotacje z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 500.000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 2 „ Wydatki budżetu gminy na rok 2014 ” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XLII//347/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2014 rok, w następującym zakresie:

Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy o kwotę 3.012.412,00 złotych,w tym:

1. Zmniejszyć wydatki  bieżące o kwotę 17.588,00 złotych, w tym:

1) zmniejszyć wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 35.000,00 złotych w tym:

a) zmniejszyć wydatki związane z realizacją zadań statutowych 35.000,00 złotych

2) zwiększyć  dotacje o kwotę 5.052,00 złote

3) zwiększyć wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 12.360,00 złotych

2. Zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 3.030.000,00 złotych

1) zmniejszyć wydatki na zadania własne o kwotę 360.000,00 złotych

2) zwiększyć wydatki na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 3.390.000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 3 „Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2014 roku” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XLII//347/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2014 rok. Kwota przeznaczona na wydatki majątkowe,zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XLII//347/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2014 rok. który otrzymuje brzmienie,zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 6 „Plan finansowy zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dochody i wydatki” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XLII//347/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2014 rok, który otrzymuje brzmieniezgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 9 „Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy w 2014 roku” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XLII//347/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2014 rok, który otrzymuje brzmieniezgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 13 „Plan finansowy zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w 2014 roku” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XLII//347/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2014 rok, który otrzymuje brzmieniezgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 10 „Plan finansowy zadań realizowanych  na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XLII//347/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2014 rok, który otrzymuje brzmieniezgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą przyjąć:

Plan dochodów   36.716.461,00 złotych

Plan wydatków    41.650.985,00 złotych

Planowany deficyt budżetowy 4.934.524,00 złote

§ 10.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będą:

1. Kredyty w kwocie  3.436.092,00 złote

2. Wolne środki              1.498.432,00 złote

§ 11.

1. Ustalić przychody budżetu w łącznej kwocie 6.736.092,00 złote, które zostaną sfinansowane z:

1.1 kredytów w kwocie 3.436.092,00 złote

1.2 wolnych środków w kwocie 3.300.000,00 złotych

2. Ustalić rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.801.568,00 złotych, z przeznaczeniem na spłatę:

2.1 pożyczek w kwocie    171.568,00 złotych

2.2 kredytów w kwocie 1.630.000,00 złotych

3. Rozchody budżetu zostaną w całości sfinansowane z wolnych środków, które wystąpiły na dzień 31.12.2013 roku.

§ 12.

W uchwale  Rady Gminy Wilkowice Nr XLII//347/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2014 rok, § 10 pkt. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań na :

Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu                            -              2.500.000,00 złotych

Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu                            -              3.436.092,00 złote

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym woj. śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bartosz Olma


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/359/2014
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 29 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/359/2014
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 29 stycznia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/359/2014
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 29 stycznia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/359/2014
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 29 stycznia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/359/2014
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 29 stycznia 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/359/2014
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 29 stycznia 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIII/359/2014
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 29 stycznia 2014 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIII/359/2014
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 29 stycznia 2014 r.
Zalacznik8.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brokerska CDS

CDS działa jako kancelaria doradcza, której misją jest ochrona interesów przewoźników i spedytorów poprzez świadczenie usług w zakresie obsługi ubezpieczeń transportowych (OC przewoźnika, OC spedytora i Cargo) oraz pozasądowej i sądowej obsługi roszczeń i szkód powstałych w transporcie. Świadczymy również usługi związane z zarządzaniem ryzykiem transportowym, a także przeprowadzamy audyty i szkolenia z zakresu prawa przewozowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »