| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/366/2014 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/334/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty miejscowej na rok 2014 oraz określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. ) oraz art. 17 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit b, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych  (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami ) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 roku / M.P. poz. 724 z 2013 r./, rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie warunków jakie powinna spełniać miejscowość w której można pobierać opłatę miejscową (Dz.U. nr 249 poz. 1851), Uchwały Nr XXIX/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia miejscowości w których pobiera się opłatę miejscową art. 47§ 4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012r., poz.749)

Rada Gminy Wilkowice uchwala, co nastepuje:

§ 1. W uchwale  Nr  XL/334/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty miejscowej na rok 2014 oraz określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia za  inkaso w § 2 dodaje się pkt  13

13) „ Pani Elżbieta Nowak – „ Agroturystyka” –  Wilkowice ul. Magurka Łodygowicka 14

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bartosz Olma

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawno-Rachunkowa "Kliman-Rola"

Nasza Kancelaria oferuje doradztwo prawne osobom fizycznym oraz zapewnia obsługę prawną przedsiębiorstw, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, fundacji i stowarzyszeń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »