| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/339/2014 Rady Gminy Czernichów

z dnia 31 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXI/204/2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 20 września 2012 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej należących do zadań własnych gminy

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.),  art.96 ust.2 i 4 ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity  Dz. U. z 2013r., poz. 182, z późn. zm.),

uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXI/204/2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 20 września 2012 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej należących do zadań własnych gminy zmienia się załącznik nr 1, który uzyskuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Czernichów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Wojciech Łatanik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/339/2014
Rady Gminy Czernichów
z dnia 31 stycznia 2014 r.

Zasady zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy.

Świadczenie pomocy społecznej

Dochód wyrażony w wartości kryterium dochodowego określonego art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej

Procent zwrotu od wartości  udzielonego świadczenia

1

2

3


1

Posiłek w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020


Do 150%


0%


2

Świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych w ramach programu wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020


Do 150%


0%


3

Świadczenia rzeczowe z wyłączeniem świadczeń określonych w wierszach 1 i 2.

Do 100%

0%

Od 100.01% do 150%

25%

Od 150.01% do 200%

50%

Od 200.01% do 250%

80%

Od 250.01%

100%4

Zasiłek na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłek okresowy, zasiłek celowy z wyłączeniem zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Do 100%

0%

Od 100.01% do 150%

25%

Od 150.01% do 200%

50%

Od 200.01% do 250%

80%

Od 250.01%

100%

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »