| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/396/14 Rady Gminy Jasienica

z dnia 30 stycznia 2014r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Jasienica na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. . Dz.U. z 2013 roku poz. 594)

Rada Gminy Jasienica
uchwala, co następuje :

§ 1.

1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę278 000,00złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

2. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą75 605 176,03złotych

3. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą75 971 276,03złotych

4. Przychody budżetu gminy wynoszą778 000,00złotych, w tym: przychody z tytułu wolnych środków 778 000,00 złotych

5. Rozchody budżetu gminy wynoszą411 900,00złotych, w tym: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 411 900,00 złotych

6. Deficyt budżetu Gminy Jasienica w kwocie 366 100,00 złotych pokryty zostanie przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 366 100,00 złotych.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jasienica i w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Czudek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/396/14
Rady Gminy Jasienica
z dnia 30 stycznia 2014 r.

Zwiększenie wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2014 rok

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa - Treść

kwota (zł.)

1

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

200 000,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

200 000,00

w tym:

b) wydatki majątkowe

200 000,00

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000,00

2

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

30 000,00

92195

Pozostała działalność

30 000,00

w tym:

a) wydatki bieżące

30 000,00

w tym: wydatki na programy finanswane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 30 000,00

3

926

Kultura fizyczna

48 000,00

92695

Pozostała działalność

48 000,00

w tym:

a) wydatki bieżące

48 000,00

w tym: wydatki na programy finanswane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 48 000,00

OGÓŁEM

278 000,00

Przeznaczenie wydatków

Dział 900

wydatki majątkowe

budowa oświetlenia ulicznego gminy

200 000,00

Dział 921

wydatki bieżące

Projekt "W poszukiwaniu współnych korzeni- restytucja tradycji i obrzędowości stroju cieszyńskiego w Petrvaldzie i w Jasienicy" - w tym koszty wydania albumu dotyczącego stroju Cieszyńskiego

30 000,00

Dział 926

wydatki bieżące

Projekt" Partnerski program promocji turystycznej Gminy Jasienica i Petrvald/JAPE3" wydanie albumu promocyjnego

48 000,00

Razem:

278 000,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »