| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/266/14 Rady Gminy Kozy

z dnia 6 lutego 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/178/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 6j ust. 2a oraz art. 6k ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 1399), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kozy na podstawie Zarządzenia Nr 8/14 Wójta Gminy Kozy z dnia 30 stycznia 2014 r.

Rada Gminy Kozy
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/178/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności skreśla się dotchczasową treść §1 ust. 1, nadając mu nowe brzmienie o treści:

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:

a) 9,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli nieruchomość zamieszkuje od 1 do 4 osób,

b) 7,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli nieruchomość zamieszkuje od 5 do 7 osób,

c) 6,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli nieruchomość zamieszkuje 8 i więcej osób.

§ 2. Pozostałe zapisy zmienianej uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2014 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Bożena Sadlik

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Sanner

Doradca prawny z zakresu Prawa Zamówień Publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »