| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/320/2014 Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 30 stycznia 2014r.

w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz.594 z późn. zmianami ) oraz art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zmianami)


Rada Gminy Mierzęcice
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

§ 2. Podejmowanie inicjatyw lokalnych ma służyć realizacji przedsięwzięć określonych przepisie art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą”.

§ 3. 1. Podstawą otrzymania wsparcia w ramach inicjatywy lokalnej jest złożenie wniosku do Wójta Gminy Mierzęcice.

2. Z wnioskiem o podjęcie inicjatywy lokalnej mogą wystąpić podmioty, o których mowa w przepisie art. 19b ust. 1 ustawy.

§ 4. Wkład własny Wnioskodawcy w realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej inicjatywy lokalnej stanowią:

1) świadczenia pieniężne Wnioskodawcy,

2) świadczenia pracy społecznej,

3) świadczenia rzeczowe, w tym: dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, usługi transportowe, materiały niezbędne do realizacji inicjatywy lokalnej.

§ 5. Kryteria oceny wniosku o realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej:

1) celowość inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb lokalnej społeczności,

2) możliwości realizacji zadania przez Wnioskodawcę,

3) liczba mieszkańców, którym inicjatywa lokalna będzie służyć,

4) wkład pracy społecznej zadeklarowany przez Wnioskodawcę,

5) wkład rzeczowy i finansowy Wnioskodawcy w realizację zadania,

6) zaawansowanie przygotowań do realizacji zadania będącego przedmiotem wniosku,

7) koszty eksploatacji inicjatywy lokalnej, ponoszone przez Gminę po jej zrealizowaniu.

§ 6. Oceny wniosków dokonuje Wójt Gminy Mierzęcice po uzyskaniu opinii Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Rady Gminy oraz organu wykonawczego jednostki pomocniczej na terenie, której ma być realizowane zadanie w ramach inicjatywy lokalnej.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Twardoch

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »