| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/320/2014 Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 30 stycznia 2014r.

w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz.594 z późn. zmianami ) oraz art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zmianami)


Rada Gminy Mierzęcice
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

§ 2. Podejmowanie inicjatyw lokalnych ma służyć realizacji przedsięwzięć określonych przepisie art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą”.

§ 3. 1. Podstawą otrzymania wsparcia w ramach inicjatywy lokalnej jest złożenie wniosku do Wójta Gminy Mierzęcice.

2. Z wnioskiem o podjęcie inicjatywy lokalnej mogą wystąpić podmioty, o których mowa w przepisie art. 19b ust. 1 ustawy.

§ 4. Wkład własny Wnioskodawcy w realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej inicjatywy lokalnej stanowią:

1) świadczenia pieniężne Wnioskodawcy,

2) świadczenia pracy społecznej,

3) świadczenia rzeczowe, w tym: dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, usługi transportowe, materiały niezbędne do realizacji inicjatywy lokalnej.

§ 5. Kryteria oceny wniosku o realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej:

1) celowość inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb lokalnej społeczności,

2) możliwości realizacji zadania przez Wnioskodawcę,

3) liczba mieszkańców, którym inicjatywa lokalna będzie służyć,

4) wkład pracy społecznej zadeklarowany przez Wnioskodawcę,

5) wkład rzeczowy i finansowy Wnioskodawcy w realizację zadania,

6) zaawansowanie przygotowań do realizacji zadania będącego przedmiotem wniosku,

7) koszty eksploatacji inicjatywy lokalnej, ponoszone przez Gminę po jej zrealizowaniu.

§ 6. Oceny wniosków dokonuje Wójt Gminy Mierzęcice po uzyskaniu opinii Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Rady Gminy oraz organu wykonawczego jednostki pomocniczej na terenie, której ma być realizowane zadanie w ramach inicjatywy lokalnej.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Twardoch

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa ECDP

Jedna z wiodących grup konsultingowych w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »