| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/260/2014 Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 30 stycznia 2014r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielania wspierania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w postaci posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywności

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 8 ust. 1 i 2, art.17 ust.1 pkt 3 i pkt 14, art. 48 ust. 4 i 5 oraz art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.182 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów pranych ( t.j. DZ. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 z. zm.) w związku z Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (Monitor Polski z 2013 r. Poz.1024)

Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:

§ 1.

Podwyższa się do 150 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej uprawniające do wsparcia w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.

§ 2.

Ustala się zasady zwrotu wydatków poniesionych przez gminę na udzielony osobom i rodzinom posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych, w przypadku których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 tej ustawy.

§ 3.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej w granicach:

1. powyżej 100% do 150 % kryterium- nie żąda się zwrotu wydatków na przyznany posiłek lub świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych,

2. 150% do 200% kryterium - zwrotowi podlega 20% wydatków na przyznany posiłek lub świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych,

3. powyżej 200% kryterium - zwrotowi podlega 100% wydatków na przyznany posiłek lub świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Węgierska Górka.

§ 5.

Traci moc Uchwała Rady Gminy Węgierska Górka Nr XVI/170/2004 z dnia 30 września 2004 r.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego , z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Zofia Barcik

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Duchnowska

certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, mediator rodzinny, specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »