| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 381/XXXI/2014 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 31 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach nr 379/XXX/2013 z dnia 30.12.2013 roku w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2014 rokRada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmiany dochodówbudżetu  gminy o kwotę

227 000,00 zł

do ogólnej kwoty dochodów
w tym:

41 684 466,00 zł

1/bieżącew kwocie

227 000,00 zł

- podatek od nieruchomości - osoby prawne

205 000,00 zł

- podatek od środków transportowych - osoby fizyczne

10 000,00 zł

- podatek dochodowy od osób prawnych

12 000,00 zł

§ 2.

Dokonać zmianywydatków budżetu gminy o kwotę

332 793,02 zł

do ogólnej kwoty wydatków
w tym:

44 438 018,02 zł

1/ bieżące w kwocie
z tego:

54 093,18 zł

a) wydatki jednostek budżetowych

54 093,18 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

54 093,18 zł

2/ majątkowe w kwocie
z tego:

278 699,84 zł

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne

278 699,84 zł

w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych

151 252,07 zł

§ 3.

Dokonać zmian planów dochodów i wydatków w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 4.

Dokonać zmian w planie inwestycyjnym na 2014 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonać zmian w planie przychodów budzetu gminy na 2014 r. o kwotę
w tym:


105 793,02 zła) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
105 793,02 zł

do ogólnej kwoty przychodów

6 193 482,02 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Po dokonaniu zmian w budżecie deficyt budżetowy wynosi,
którego źródłem finansowania są:

2 753 552,02 zł

- zaciągnięte kredyty w kwocie:

2 563 470,02 zł

- wolne środki

190 082,00 zł

§ 7.

W uchwale Nr 379/XXX/2013 z dnia 30.12.2013 r w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. w§ 3.ust.1, lit. b otrzymuje nowe brzmienie: "b) pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 2 189 029 zł"

2. w§ 3.ust.2, lit. b otrzymuje nowe brzmienie: "b) pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1 137 903 zł"

3. w załączniku Nr 5 do Uchwały  Plan wydatków na przdsięwzięcia  realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2014 roku w pozycji "ogółem środki sołeckie" jest kwota "203 280" a winno być kwota "203 320".

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Woźnik.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Irena Matyl


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 381/XXXI/2014
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 31 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 381/XXXI/2014
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 31 stycznia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 381/XXXI/2014
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 31 stycznia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 381/XXXI/2014
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 31 stycznia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Kozłowska

Radca prawny, adwokat, specjalista z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »