| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 381/XXXI/2014 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 31 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach nr 379/XXX/2013 z dnia 30.12.2013 roku w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2014 rokRada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmiany dochodówbudżetu  gminy o kwotę

227 000,00 zł

do ogólnej kwoty dochodów
w tym:

41 684 466,00 zł

1/bieżącew kwocie

227 000,00 zł

- podatek od nieruchomości - osoby prawne

205 000,00 zł

- podatek od środków transportowych - osoby fizyczne

10 000,00 zł

- podatek dochodowy od osób prawnych

12 000,00 zł

§ 2.

Dokonać zmianywydatków budżetu gminy o kwotę

332 793,02 zł

do ogólnej kwoty wydatków
w tym:

44 438 018,02 zł

1/ bieżące w kwocie
z tego:

54 093,18 zł

a) wydatki jednostek budżetowych

54 093,18 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

54 093,18 zł

2/ majątkowe w kwocie
z tego:

278 699,84 zł

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne

278 699,84 zł

w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych

151 252,07 zł

§ 3.

Dokonać zmian planów dochodów i wydatków w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 4.

Dokonać zmian w planie inwestycyjnym na 2014 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonać zmian w planie przychodów budzetu gminy na 2014 r. o kwotę
w tym:


105 793,02 zła) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
105 793,02 zł

do ogólnej kwoty przychodów

6 193 482,02 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Po dokonaniu zmian w budżecie deficyt budżetowy wynosi,
którego źródłem finansowania są:

2 753 552,02 zł

- zaciągnięte kredyty w kwocie:

2 563 470,02 zł

- wolne środki

190 082,00 zł

§ 7.

W uchwale Nr 379/XXX/2013 z dnia 30.12.2013 r w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. w§ 3.ust.1, lit. b otrzymuje nowe brzmienie: "b) pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 2 189 029 zł"

2. w§ 3.ust.2, lit. b otrzymuje nowe brzmienie: "b) pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1 137 903 zł"

3. w załączniku Nr 5 do Uchwały  Plan wydatków na przdsięwzięcia  realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2014 roku w pozycji "ogółem środki sołeckie" jest kwota "203 280" a winno być kwota "203 320".

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Woźnik.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Irena Matyl


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 381/XXXI/2014
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 31 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 381/XXXI/2014
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 31 stycznia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 381/XXXI/2014
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 31 stycznia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 381/XXXI/2014
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 31 stycznia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Struzik

Dyrektor Zarządzający internetowego serwisu pracy MonsterPolska.pl, polskiego oddziału międzynarodowej grupy Monster.com.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »