| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 390/XXXI/2014 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 31 stycznia 2014r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), art. 17 ust. 1 pkt. 3, pkt. 14, art. 36 pkt. 2 lit. j, art.96  ust.4  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. .U. z 2013, poz. 182 z póź. zm.) oraz art. 4, art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1172 z póż. zm.) w związku z Uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia  2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu  wspierania finansowego gmin w zakresie dozywiani8a „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  na lata 2014 – 2020 ( M.P. poz.  1024)    Rada Miejska w Woźnikach  uchwala, co następuje:             

§ 1.

Ustala się zasady zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia  2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu  wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  na lata 2014 – 2020 w następujący sposób:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej w %

Wysokość zwrotu wydatków w % dla  osoby samotnie gospodarującej

Wysokość zwrotu wydatków w % dla
osobę w rodzinie


do 150


nieodpłatnie


nieodpłatnie


od 151


100


100

§ 2.

1. Zwrot wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku może mieć charakter spłaty  ratalnej lub jednorazowej.

2. Przy spłacie  ratalnej, okres spłaty nie może przekroczyć 10 miesięcy.

3. Warunki spłaty powinny być tak ustalone, by ich realizacja nie powodowała spadku dochodu osoby lub rodziny poniżej kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Woźnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od  dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Irena Matyl

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »