| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2013 roku

Na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (DZ.U. z 2001 nr 142 poz. 1592, tekst jednolity) Prezydent Miasta Katowice Zarządzeniem nr 625/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. powołał Komisję Bezpieczeństwa i Porządku na trzyletnią kadencję. Komisja została powołana w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta Katowice w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.


SKŁAD KOMISJI
W 2013 r. w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Katowicach wchodzili:

- Przewodniczący Komisji - Piotr Uszok Prezydent Miasta Katowice.
Członkowie Komisji:

- radni delegowani przez Radę Miasta: Wiesław Mrowiec, Witold Witkowicz,

- osoby powołane przez Prezydenta Miasta Katowice:

1. Małgorzata Moryń-Trzęsimiech - Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice,

2. Mirosław Cygan - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice,

3. Kazimierz Romanowski - Komendant Straży Miejskiej w Katowicach,

4. Prokuratorzy wskazani przez Prokuratora Okręgowego w Katowicach:

- Elżbieta Mizeracka - Prokurator Rejonowy Katowice - Południe,

- Urszula Noras-Cema - Prokurator Rejonowy Katowice - Północ,

- Jacek Pandel - Prokurator Rejonowy Katowice - Wschód,

- Zbigniew Chromik - Prokurator Rejonowy Katowice - Zachód ,

5. Przedstawiciele delegowani przez Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach:

- podinsp. Adam Król - Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach,

- podinsp. Jarosław Łydka - Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach,

6. Przedstawiciele powołani przez Prezydenta Miasta Katowice:

- st. bryg. Bogdan Jędrocha - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach,

- Bogumił Sobula - Naczelnik Wydziału Organizacji i Zarządzania Urzędu Miasta Katowice,

- Maciej Maciejewski - Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień,

- Mieczysław Żyrek - Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Katowice,

- Anna Trepka - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.


DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W 2013 R.

Na podstawie tematów zaproponowanych przez przedstawicieli Komisji został opracowany Plan Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2013 - stanowiący podstawę jej działalności. W 2013 r. odbyły się trzy posiedzenia Komisji, w trakcie których omawiano następujące tematy:

1. Opiniowanie sprawozdania zProgramu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego z 2012 r.

2. Zjawisko nielegalnego spalania odpadów; sytuacja faktyczna, uciążliwości powodowane spalaniem odpadów pochodzenia roślinnego oraz spalaniem odpadów w paleniskach domowych – na podstawie działań kontrolnych oraz wykroczeń ujawnianych przez Straż Miejską.

3. Zanieczyszczenia środowiska powodowane nielegalnym odprowadzaniem nieczystości ciekłych do rzek, cieków wodnych oraz bezpośrednio do gleby, na podstawie czynności kontrolnych prowadzonych przez Straż Miejską w zakresie posiadanych uprawnień.

4. Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta Katowice, zjawiska powodujące zakłócanie porządku publicznego, skala oraz charakterystyka zjawisk, sposoby i metody zapobiegawcze i ich realizacja zgodnie z uprawnieniami Straży Miejskiej.

5. Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w kontekście współdziałania służb, instytucji i organizacji.

6. OpiniowanieProgramu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na 2014 r.

8. Opiniowanie projektu budżetu miasta na rok 2014 w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w tym Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli miasta Katowice w 2014 r.

9. Raporty:

- Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Katowic – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach.

Informacja dot. funkcjonowania i rozwoju monitoringu wizyjnego.

- Działalność Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Katowicach.

- Informacja nt. zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną miasta Katowice. Tematyka posiedzeń Komisji w 2013 r. miała na celu przede wszystkim opiniowanie działań i przedsięwzięć dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz sposobu finansowania tych zadań. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku jest istotnym organem opiniodawczym oraz doradczym Prezydenta Miasta Katowice w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Stanowiła nie tylko ważne forum dyskusyjne, lecz przede wszystkim jest narzędziem służącym wypracowywaniu metod działania mających na celu poprawę bezpieczeństwa w mieście.

Prezydent Miasta Katowice


Piotr Uszok

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Waldemar Żuchowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »