| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mysłowice

z dnia 30 stycznia 2014r.

z działalności Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Mysłowicach za 2013 rok

Miejska Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Mysłowicach w 2013 roku działała pod przewodnictwem Prezydenta Miasta mgr inż. Edwarda Lasoka. Zmiany w jej składzie nastąpiły na podstawie Zarządzenia Nr 128/13 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 18 kwietnia 2013 roku, zgodnie z którym w skład komisji, w miejsce Naczelnika Prewencji KMP został powołany Komendant Miejski Policji mł. insp. Arkadiusz Więcek.

W skład Komisji wchodzili:

- radni Rady Miasta Mysłowice: Damian Sojka i Andrzej Sikora delegowani do Komisji zgodnie z Uchwałą Nr VI/38/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 stycznia 2011 r.

- osoby powołane przez Prezydenta Miasta: Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego, Komendant Straży Miejskiej i Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- przedstawiciele Komendanta Miejskiego Policji: Komendant Miejski Policji i I Zastępca Komendanta.

Funkcję Sekretarza Komisji – sprawował Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego Pan Marek Lis.

W pracach Komisji stale uczestniczył Prokurator Rejonowy w Mysłowicach, bądź Zastępca Prokuratora Rejonowego.

Do udziału w pracach Komisji z głosem doradczym Prezydent Miasta zapraszał:

- Skarbnika Miasta,

- Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej;

W posiedzeniach komisji uczestniczyły ponadto zgodnie z tematyką poszczególnych spotkań następujące osoby: I Zastępca Prezydenta Miasta mgr inż. Grzegorz Brzoska, II Zastępca Prezydenta Miasta inż. Jan Wajant, Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta.

Podstawę działań Komisji w roku 2013, podobnie jak w 2012, stanowił „Program poprawy bezpieczeństwa oraz zapobiegania przestępczości w mieście Mysłowice na lata 2012-2013” przyjęty do realizacji Uchwałą nr XXVII/491/12 Rady Miasta z dnia 31 maja 2012 roku.

W 2013 roku Komisja zebrała się na siedmiu posiedzeniach: 15 stycznia, 13 lutego, 16 kwietnia, 13 czerwca, 18 lipca, 13 listopada (wspólne posiedzenie z Miejskim Zespołem Zarządzania Kryzysowego) i 22 listopada. W wypełnianiu podstawowego celu działania Komisji, jakim jest realizacja określonych w ustawach zadań Prezydenta Miasta Mysłowice w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz w zakresie zwierzchnictwa Prezydenta nad służbami, inspekcjami i strażami, komisja zrealizowała następujące przedsięwzięcia:

1) W sprawach oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli – w lutym dokonano oceny realizacji zadań „Programu poprawy bezpieczeństwa oraz zapobiegania przestępczości w mieście Mysłowice na lata 2012-2013” w pierwszym roku jego funkcjonowania. Generalnie wskazywano, iż program był ważnym elementem działań na rzecz ograniczenia przestępczości i patologii społecznej w mieście. Informacja na ten temat została przedstawiona radnym w lutym w trakcie Sesji Rady Miasta poświęconej problemom bezpieczeństwa, kiedy to dokonano kompleksowej oceny stanu bezpieczeństwa w mieście oraz wytyczono priorytety działania na rok 2013.

Na posiedzeniu komisji w lipcu ponownie dokonano oceny stanu bezpieczeństwa i porządku w mieście za I półrocze 2013 roku oraz przyjęto od służb propozycje finansowania bądź współfinansowania przez samorząd miasta zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku w roku 2014. Listopadowe posiedzenie komisji było poświęcone ocenie przygotowania Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych do okresu zimowego 2013/2014. W jego trakcie przedstawiono m.in. zaplanowane przedsięwzięcia dla ograniczenia wpływu negatywnych skutków zimy na infrastrukturę komunalną oraz formy pomocy osobom bezdomnym, niezaradnym i znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Na uwypuklenie zasługują realizowane w ramach „Programu poprawy ....” działania ukierunkowane na:

- bezpieczeństwo w szkołach gdzie cyklicznie realizowany jest program „Bezpieczne Gimnazjum”; problemami tymi zajmowała się Komisja na posiedzeniu w kwietniu, kiedy to dokonano oceny stanu zagrożenia demoralizacją i przestępczością nieletnich w mieście oraz omówiono prowadzone działania profilaktyczne dla ograniczenia patologii wśród nieletnich.

- bezpieczeństwo w miejscach publicznych gdzie m. in. zwracano uwagę na zwiększenie ilości patroli policji i Straży Miejskiej w miejscach zagrożonych. Temu służyło m.in. sfinansowanie z budżetu miasta dodatkowych służb policjantów prewencji, których wykonano 110 (55 dodatkowych patroli w miejscach najbardziej zagrożonych) oraz przekazanie środków finansowych na nagrody dla 43 policjantów wyróżniających się w służbie patrolowej. Dodatkowo Urząd finansuje 5 etatów policjantów dzielnicowych kontraktowych; nadto współfinansowano zakup dwóch samochodów dla policji oraz zakupiono sprzęt logistyczny przydatny do ujawniania przestępstw i wykroczeń. Jak już wspomniano problematyka ta była głównym punktem porządku obrad lutowego i lipcowego posiedzenia komisji.

- zapobieganie przemocy w rodzinie, gdzie oprócz doskonalenia procedury „Niebieskiej Karty” tj. pomocy ofiarom realizowano także program ukierunkowany na pomoc sprawcom przemocy. Działania te były realizowane w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds Zapobiegania Przemocy w Rodzinie w Mieście Mysłowice.

Kontynuowano równolegle działania dla budowania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; temu celowi służyła zorganizowana przez MOPS we wrześniu VII konferencja pod hasłem „Razem przeciw przemocy” poświęcona problemom przemocy wobec dzieci, w trakcie której podmioty pomagające dzieciom krzywdzonym miały możliwość wymiany doświadczeń na temat prowadzonych działań. Problemami tymi zajmowała się komisja w kwietniu 2013 roku.

2) W sprawach opiniowania pracy podmiotów wykonujących na terenie miasta Mysłowice zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli – nie dokonano kompleksowej oceny pracy żadnego z podmiotów wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Podmioty realizujące te zadania oceniano na bieżąco poprzez ocenę realizacji przypadających im zadań z zakresu bezpieczeństwa.

3) W sprawach opiniowania projektów prawa miejscowego dotyczących zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli – nie opiniowano żadnych projektów prawa miejscowego dotyczących porządku i bezpieczeństwa publicznego, ponieważ nie zostały takie zgłoszone do komisji.

4) W sprawach opiniowania projektu budżetu miasta w zakresie finansowania zadań dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli - na posiedzeniu komisji w listopadzie pozytywnie oceniono projekt budżetu miasta na 2014 rok, w zakresie finansowania zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Stwierdzono, że przyjęta w projekcie budżetu na rok 2014 wysokość środków finansowych, zapewnia właściwą realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście.

Prezydent Miasta Mysłowice


Edward Lasok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »