| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007.XXXVI.6.2014 Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 6 lutego 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.XXXIV.82.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie wykonania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie stawek podatkowych w podatku od środków transportowych na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.); art. 5 ust.1 oraz ust. 2 - 4 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 95, poz. 613 z 2010 r., z późn. zm.) oraz w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2013 r. (M. P. z dnia 9 września 2013 r. poz. 724) i obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2014 r. (M.P. z dnia 11 października 2013 r. poz. 812).

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr 0007.XXXIV.82.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie wykonania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie stawek podatkowych w podatku od środków transportowych w ten sposób, że w załączniku nr 1 w pkt 4 w tabeli w pozycji dotyczącej stawki podatku od przyczep lub naczep o liczbie osi 3 i więcej i dopuszczalnej masie zespołu pojazdów nie mniejszej niż 38 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub równoważnym skreśla się kwotę 1668,00 zł a wpisuje się kwotę 1548,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Lasak


Uzasadnienie

Zmiana uchwały Nr 0007.XXXIV.82.2013 z dnia 28 listopada jest spowodowana błędnie wpisaną w tej uchwale stawką podatku od przyczep lub naczep o liczbie osi 3 i więcej i dopuszczalnej masie zespołu pojazdów nie mniejszej niż 38 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub równoważnym. Zamysłem Rady było nie podwyższanie tej stawki i uchwalenie jej w tej samej wysokości co w roku poprzednim, tj. 1548,00 zł.

              Przedmiotowa zmiana jest korzystna dla podatników i leży w interesie Gminy Krzyżanowice, gdyż nie spowoduje przeniesienia przez podatników działalności gospodarczej do innych gmin.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Security Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »