| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007.XXXVI.6.2014 Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 6 lutego 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.XXXIV.82.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie wykonania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie stawek podatkowych w podatku od środków transportowych na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.); art. 5 ust.1 oraz ust. 2 - 4 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 95, poz. 613 z 2010 r., z późn. zm.) oraz w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2013 r. (M. P. z dnia 9 września 2013 r. poz. 724) i obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2014 r. (M.P. z dnia 11 października 2013 r. poz. 812).

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr 0007.XXXIV.82.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie wykonania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie stawek podatkowych w podatku od środków transportowych w ten sposób, że w załączniku nr 1 w pkt 4 w tabeli w pozycji dotyczącej stawki podatku od przyczep lub naczep o liczbie osi 3 i więcej i dopuszczalnej masie zespołu pojazdów nie mniejszej niż 38 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub równoważnym skreśla się kwotę 1668,00 zł a wpisuje się kwotę 1548,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Lasak


Uzasadnienie

Zmiana uchwały Nr 0007.XXXIV.82.2013 z dnia 28 listopada jest spowodowana błędnie wpisaną w tej uchwale stawką podatku od przyczep lub naczep o liczbie osi 3 i więcej i dopuszczalnej masie zespołu pojazdów nie mniejszej niż 38 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub równoważnym. Zamysłem Rady było nie podwyższanie tej stawki i uchwalenie jej w tej samej wysokości co w roku poprzednim, tj. 1548,00 zł.

              Przedmiotowa zmiana jest korzystna dla podatników i leży w interesie Gminy Krzyżanowice, gdyż nie spowoduje przeniesienia przez podatników działalności gospodarczej do innych gmin.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »