| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/327/14 Rady Miasta Lędziny

z dnia 30 stycznia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 23 maj 2013, poz. 594 ), art. 211, art. 212 , art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr XLIII/309/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu miasta Lędziny na 2014 rok z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany :

1. W § 2 zmienia się wydatki budżetu miasta na 2014 rok zgodnie z załacznikiem nr.1 do niniejszej uchwaływ tym:

1) wydatki bieżące ( Tabela nr 2) z czego:              

a) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę (-) 20 768,29 zł , w tym:

- wydatki związane na realizacją ich zadań statutowych zmniejsza się o kwotę (-) 20 768,29 zł ,

b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego: zwiększa się o kwotę 20 768,29 zł              

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Teresa Ciepły


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV / 327 / 14
Rady Miasta Lędziny
z dnia 30 stycznia 2014 r.

ZMIANY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA LĘDZINY NA 2014 ROK

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Wydatki bieżące

W tym:

Wydatki jednostek budżetowych

Z czego :

Wydatki bieżace na programy finanowane z udziałem srodków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3 z dotacji

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1

2

3

4

5

6

7

8

801

Oświata i wychowanie

0,00

-20 768,29

0,00

-20 768,29

20 768,29

80101

Szkoły podstawowe

20 768,29

0,00

0,00

0,00

20 768,29

WPF

"Uczenie się przez całe życie " ZSz

20 768,29

0,00

0,00

0,00

20 768,29

80195

Pozostała działalność

-20 768,29

-20 768,29

0,00

-20 768,29

0,00

RAZEM WYDATKI WŁASNE BIEŻĄCE

0,00

-20 768,29

0,00

-20 768,29

20 768,29

Przewodniczący Rady


Teresa Ciepły

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BEDS.pl

sklep internetowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »