| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/370/2014 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 30 stycznia 2014r.

w sprawie sprostowania pomyłki pisarskiej występującej w Uchwale Nr XXIX/365/2013 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit „i”, pkt 10 i pkt 15, art. 51 ust. 1 i 2 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 i 2, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1 i 2, art. 222 ust. 1-3, art.235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),

Rada Gminy Ożarowice
u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Prostuje się pomyłkę pisarką znajdującą się w § 2 ust 1, pkt 1 lit a Uchwały Nr XXIX/365/2013 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2014 rok, gdzie wpisano:

1) wydatki bieżące 17.087.838 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych                                                         13.954.063
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                             7.793.775 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               5.800.288

a powinno być:

1) wydatki bieżące 17.094.838 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych                                                         13.954.063 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                             7.786.015 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               5.808.048

§ 2. Prostuje się pomyłkę pisarką znajdującą się w § 3 Uchwały Nr XXIX/365/2013 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2014 rok, gdzie wpisano:


„Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 9.300.000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

a) długoterminowych pożyczek w kwocie 5.000.000 zł na:

- wydatki związane z termomodernizacją i ograniczeniem niskiej emisji budynków użyteczności publicznej z terenu gminy Ożarowice w wysokości 1.000.000 zł,

- wkład własny do realizowanego w ramach RPO WŚL projektu pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno – ściekowa” w wysokości 4.000.000 zł,

b) długoterminowych kredytów w kwocie 4.300.000 zł przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z inwestycjami zaplanowanymi w budżecie oraz spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.”
a powinno być:

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 8.357.996 zł,  który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

a) długoterminowych pożyczek w kwocie 5.000.000 zł na:

- wydatki związane z termomodernizacją i ograniczeniem niskiej emisji budynków użyteczności publicznej z terenu gminy Ożarowice w wysokości 1.000.000 zł,

- wkład własny do realizowanego w ramach RPO WŚL projektu pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno – ściekowa” w wysokości 4.000.000 zł,

b) długoterminowych kredytów w kwocie 3.357.996 zł przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z inwestycjami zaplanowanymi w budżecie oraz spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 3. Prostuje się pomyłkę pisarką znajdującą się w § 12 pkt 1 Uchwały Nr XXIX/365/2013 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2014 rok, gdzie wpisano:
„1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek w kwocie 9.300.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.”

a powinno być:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek w kwocie 9.300.000 zł, w tym: na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.357.996 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 942.004 zł..

§ 4. W pozostałym zakresie uchwała obowiązuje bez zmian.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice


Józef Piernikarz

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

SLOWLAJF - Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu

SLOWLAJF - Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »