| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/366/14 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 10 lutego 2014r.

w sprawie nadania nazwy "skwer Ojca Adama Wiktora"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 197,
poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Skwerowi położonemu w Bytomiu na części działki nr 80 u zbiegu ulic Pułaskiego i Olejniczaka (obręb Bytom, KM 81) nadaje się nazwę "skwer Ojca Adama Wiktora". Szczegółowe położenie przedmiotowego skweru przedstawia mapa sytuacyjna stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Danuta Skalska


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/366/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 10 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/366/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 10 lutego 2014 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/366/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 10 lutego 2014 r.

W związku z licznymi i zgodnie współbrzmiącymi postulatami mieszkańców Bytomia, w szczególności zamieszkujących prowadzoną przez Ojców Jezuitów rzymskokatolicką parafię pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bytomiu oraz członków NSZZ „Solidarność” w Bytomiu, kierowanymi pod adresem Prezydenta Miasta, a artykułowanymi w przedmiocie godnego uczczenia pamięci wyjątkowo zasłużonego Ojczyźnie i bliźnim w potrzebie kapłana, proboszcza przywołanej wyżej parafii w latach 1992-1999, Ojca Adama Wiktora – Prezydent Bytomia postanowił, w przededniu 15 rocznicy przedwczesnej śmierci bohaterskiego kapłana, wystąpić do Rady Miejskiej o nadanie skwerowi mieszczącemu się w obrębie wspomnianej parafii nazwy: „skwer Ojca Adama Wiktora”.

Ojciec Adam Wiktor urodził się 3 czerwca 1947 r. w Kolbuszowej Górnej koło Kolbuszowej, a zmarł 14 lutego 1999 roku w Bytomiu. Ojciec Adam Wiktor po studiach filozoficznych w Krakowie (1966-68) i studiach teologicznych w Warszawie (1968-72) prowadził w latach 1972-75 pracę duszpasterską w jezuickiej parafii NSPJ w Nowym Sączu, a następnie w latach 1976-78 posługę wikariusza parafii Wniebowzięcia NMP w Kłodzku.

Zupełnie wyjątkowym rozdziałem w Jego życiu okazał się okres pomiędzy latami1978 –1987, kiedy to pełnił funkcję superiora oraz proboszcza parafii Świętego Klemensa Dworzaka we Wrocławiu.

W sierpniu 1980 roku wspierał duszpastersko walczących o sprawiedliwy ład społeczny robotników, natomiast po wprowadzeniu 13 grudnia 1981 roku przez władze komunistyczne stanu wojennego – organizował pomoc materialną dla uwięzionych i internowanych oraz ich rodzin, odwiedzał represjonowanych, udostępniał większość pomieszczeń parafialnych do magazynowania i dystrybucji zagranicznych darów bezgranicznie wspierając działalność parafialnego komitetu charytatywnego, organizował znane w całej stolicy Dolnego Śląska Duszpasterstwo Ludzi Pracy, 4 maja 1982 roku zapoczątkował odprawianie Mszy Świętych za Ojczyznę we Wrocławiu, które swoim religijno-patriotycznym charakterem budziły sumienia, dodawały otuchy i nadziei oraz przygotowywały duchowo do zwycięskich zmagań ze wszechogarniających wówczas życie społeczne i publiczne, złem. Organizował również promieniujące na cały Wrocław duchem wolności Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej.

Organizował prelekcje historyczne, koncerty pieśni patriotycznych, bibliotekę wydawnictw niezależnych, punkt kolportażu wydawnictw podziemnych ...

Ojciec Adam Wiktor zastraszany i prześladowany przez komunistyczne władze państwowe po odwołaniu z funkcji proboszcza we Wrocławiu podjął w 1987 roku pracę superiora Domu Jezuitów w Nowym Sączu skąd w sierpniu 1989 roku przeniósł się do Bytomia.

W naszym mieście początkowo pełnił funkcję opiekuna Klubu Inteligencji Katolickiej oraz katechety przy parafii NSPJ Ojców Jezuitów, a od maja 1992 roku funkcję przełożonego wspólnoty zakonnej i proboszcza tejże parafii. W czasie swojej niezwykle skromnej i jakże pełnej poświęceń posługi kapłańskiej w naszym mieście reaktywował Apostolstwo Modlitwy, odprawiał Msze Święte w intencji Wolnej Ojczyzny, integrował środowiska solidarnościowe i niepodległościowe, zainaugurował działalność Akcji Katolickiej.

W 1989 roku odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydent RP na uchodźstwie.

Skwer wskazany w treści uchwały położony jest w obrębie geodezyjnym Bytom, na działce będącej własnością Gminy Bytom. Przy wskazanym skwerze nie ma żadnych posesji, które wymagałyby zmiany adresu w wyniku nadania nazwy, tak więc nadanie nie spowoduje kosztów dla podmiotów zewnętrznych.

Mając powyższe na uwadze, zasadnym jest podjęcie przez  Rade Miejską stosownej uchwały w tej sprawie.

Projekt uchwały zostanie przekazany do konsultacji społecznych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »