| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/366/14 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 10 lutego 2014r.

w sprawie nadania nazwy "skwer Ojca Adama Wiktora"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 197,
poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Skwerowi położonemu w Bytomiu na części działki nr 80 u zbiegu ulic Pułaskiego i Olejniczaka (obręb Bytom, KM 81) nadaje się nazwę "skwer Ojca Adama Wiktora". Szczegółowe położenie przedmiotowego skweru przedstawia mapa sytuacyjna stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Danuta Skalska


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/366/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 10 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/366/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 10 lutego 2014 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/366/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 10 lutego 2014 r.

W związku z licznymi i zgodnie współbrzmiącymi postulatami mieszkańców Bytomia, w szczególności zamieszkujących prowadzoną przez Ojców Jezuitów rzymskokatolicką parafię pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bytomiu oraz członków NSZZ „Solidarność” w Bytomiu, kierowanymi pod adresem Prezydenta Miasta, a artykułowanymi w przedmiocie godnego uczczenia pamięci wyjątkowo zasłużonego Ojczyźnie i bliźnim w potrzebie kapłana, proboszcza przywołanej wyżej parafii w latach 1992-1999, Ojca Adama Wiktora – Prezydent Bytomia postanowił, w przededniu 15 rocznicy przedwczesnej śmierci bohaterskiego kapłana, wystąpić do Rady Miejskiej o nadanie skwerowi mieszczącemu się w obrębie wspomnianej parafii nazwy: „skwer Ojca Adama Wiktora”.

Ojciec Adam Wiktor urodził się 3 czerwca 1947 r. w Kolbuszowej Górnej koło Kolbuszowej, a zmarł 14 lutego 1999 roku w Bytomiu. Ojciec Adam Wiktor po studiach filozoficznych w Krakowie (1966-68) i studiach teologicznych w Warszawie (1968-72) prowadził w latach 1972-75 pracę duszpasterską w jezuickiej parafii NSPJ w Nowym Sączu, a następnie w latach 1976-78 posługę wikariusza parafii Wniebowzięcia NMP w Kłodzku.

Zupełnie wyjątkowym rozdziałem w Jego życiu okazał się okres pomiędzy latami1978 –1987, kiedy to pełnił funkcję superiora oraz proboszcza parafii Świętego Klemensa Dworzaka we Wrocławiu.

W sierpniu 1980 roku wspierał duszpastersko walczących o sprawiedliwy ład społeczny robotników, natomiast po wprowadzeniu 13 grudnia 1981 roku przez władze komunistyczne stanu wojennego – organizował pomoc materialną dla uwięzionych i internowanych oraz ich rodzin, odwiedzał represjonowanych, udostępniał większość pomieszczeń parafialnych do magazynowania i dystrybucji zagranicznych darów bezgranicznie wspierając działalność parafialnego komitetu charytatywnego, organizował znane w całej stolicy Dolnego Śląska Duszpasterstwo Ludzi Pracy, 4 maja 1982 roku zapoczątkował odprawianie Mszy Świętych za Ojczyznę we Wrocławiu, które swoim religijno-patriotycznym charakterem budziły sumienia, dodawały otuchy i nadziei oraz przygotowywały duchowo do zwycięskich zmagań ze wszechogarniających wówczas życie społeczne i publiczne, złem. Organizował również promieniujące na cały Wrocław duchem wolności Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej.

Organizował prelekcje historyczne, koncerty pieśni patriotycznych, bibliotekę wydawnictw niezależnych, punkt kolportażu wydawnictw podziemnych ...

Ojciec Adam Wiktor zastraszany i prześladowany przez komunistyczne władze państwowe po odwołaniu z funkcji proboszcza we Wrocławiu podjął w 1987 roku pracę superiora Domu Jezuitów w Nowym Sączu skąd w sierpniu 1989 roku przeniósł się do Bytomia.

W naszym mieście początkowo pełnił funkcję opiekuna Klubu Inteligencji Katolickiej oraz katechety przy parafii NSPJ Ojców Jezuitów, a od maja 1992 roku funkcję przełożonego wspólnoty zakonnej i proboszcza tejże parafii. W czasie swojej niezwykle skromnej i jakże pełnej poświęceń posługi kapłańskiej w naszym mieście reaktywował Apostolstwo Modlitwy, odprawiał Msze Święte w intencji Wolnej Ojczyzny, integrował środowiska solidarnościowe i niepodległościowe, zainaugurował działalność Akcji Katolickiej.

W 1989 roku odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydent RP na uchodźstwie.

Skwer wskazany w treści uchwały położony jest w obrębie geodezyjnym Bytom, na działce będącej własnością Gminy Bytom. Przy wskazanym skwerze nie ma żadnych posesji, które wymagałyby zmiany adresu w wyniku nadania nazwy, tak więc nadanie nie spowoduje kosztów dla podmiotów zewnętrznych.

Mając powyższe na uwadze, zasadnym jest podjęcie przez  Rade Miejską stosownej uchwały w tej sprawie.

Projekt uchwały zostanie przekazany do konsultacji społecznych.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »