| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/252/2014 Rady Miasta Imielin

z dnia 5 lutego 2014r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z późn.zm.), art. 17 ust. 1 pkt 14, art. 36 pkt 2 lit. j, art.96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( j.t. Dz.U. z 2013 roku, poz. 182 z późn.zm.), w związku z Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 roku, poz. 1024)

Rada Miasta Imielin
uchwala:

§ 1. 1. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, przyznane osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

2. Osoby i rodziny, których dochód przekracza 150%  kryteriów dochodowych określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, zobowiązane są do zwrotu 100% wydatków na przyznane świadczenie.

§ 2. 1. Zwrot wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku może mieć charakter spłaty ratalnej lub jednorazowej.

2. Przy spłacie ratalnej okres spłaty nie może przekroczyć 10 miesięcy.

3. Warunki spłaty powinny być tak ustalone, aby ich realizacja nie spowodowała spadku dochodu osoby lub rodziny poniżej kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXI/103/2004 Rady Miasta Imielin z dnia 24 września 2004 roku w sprawie dożywiania uczniów oraz zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznawane w ramach zadań własnych gminy na dożywianie uczniów oraz Uchwała Nr XXIV/126/2004 Rady Miasta Imielin z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/103/2004 Rady MIasta Imielin z dnia 24 września 2004 roku w sprawie dożywiania uczniów oraz zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznawane w ramach zadań własnych gminy na dożywianie uczniów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2014 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta Imielin


Bernadeta Ficek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »