| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/301/2014 Rady Gminy Miedźna

z dnia 4 lutego 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/296/2013 Rady Gminy Miedźna z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 , pkt. 9 lit.c i d oraz lit.i oraz pkt.10 i art. 51 i 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89, art. 94, 211, art.212, 214, 217,218, 220, 221, 222, 236,237, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Miedźna uchwala

§ 1. Zmiany tabeli Nr 2 ujętej w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/296/2013 Rady Gminy Miedźna z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2014, zgodnie z tabelą Nr 1 ujętą w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 355 963,68 zł.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2 179 857,68 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1. ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 1 823 894,00  zł.

2. z wolnych środków, o których mowa w art 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości
355 963,68 zł.

§ 3. Zmiany tabeli Nr 3 ujętej w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XLI/296/2013 Rady Gminy Miedźna z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2014,  zgodnie z tabelą Nr 2 ujętą w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym zwiększenia przychodów o kwotę 355 963,68 zł.

§ 4. Ustala się łączną  kwotę  poręczeń i gwarancji do kwoty 40 000,00 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadającą do spłaty w roku 2014 z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 40 000,00 zł.

§ 6. Zmiany załącznika Nr 1 ujętego w załączniku Nr 10 do uchwały Nr XLI/296/2013 Rady Gminy Miedźna z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 1 ujętym w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet gminy po zmianach po stronie:

- dochodów wynosi 47 243 304,31 zł,

- wydatków wynosi 49 423 161,99 zł,

- przychodów wynosi 3 355 963,68 zł,

- rozchodów wynosi 1 176 106,00 zł.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna


mgr inż. Stanisław Karbowy


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/301/2014
Rady Gminy Miedźna
z dnia 4 lutego 2014 r.

Tabela Nr 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

Dział

Rozdział

Grupa

Treść

Wartość

600

Transport i łączność

- 6 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

- 6 000,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

- 6 000,00

757

Obsługa długu publicznego

40 000,00

75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

40 000,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

40 000,00

801

Oświata i wychowanie

274 735,25

80195

Pozostała działalność

274 735,25

B4SUZ

wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

274 735,25

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

41 228,43

85305

Żłobki

41 228,43

B4SUZ

wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

41 228,43

926

Kultura fizyczna

6 000,00

92601

Obiekty sportowe

6 000,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

6 000,00

Razem:

355 963,68


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/301/2014
Rady Gminy Miedźna
z dnia 4 lutego 2014 r.

Tabela Nr 2 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

931

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

3 000 000,00

0

3 000 000,00

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

0

355 963,68

355 963,68

3 000 000,00

355 963,68

3 355 963,68

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/301/2014
Rady Gminy Miedźna
z dnia 4 lutego 2014 r.
Zalacznik3.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »