| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/904/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 4 lutego 2014r.

w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.).

Rada Miejska
u c h w a l a

§ 1. 1. W Uchwale Nr XXXVII/883/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2013 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2014 rok, zwanej dalej "Uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Załącznik Nr 7 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2014 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

5) § 3 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 13.933.994,40 zł.

2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami:

a) z kredytów w kwocie 11.337.275,00 zł

b) z pożyczek w kwocie 2.134.007,00 zł,

c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 462.712,40 zł;

6) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku
Nr 6 do niniejszej uchwały.

7) § 3 ust. 4 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta

w kwocie 48.000.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 13.471.282,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie
36.662.725,00 zł.

2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1, 2 i 3 zawiera Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 4 zawiera Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/904/2014
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 4 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Zwiększenia dochodów budżetu miasta.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/904/2014
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 4 lutego 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Zwiększenia wydatków budżetu miasta.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/904/2014
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 4 lutego 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Zmniejszenia wydatków budżetu miasta.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/904/2014
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 4 lutego 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2014 rok.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/904/2014
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 4 lutego 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2014 roku.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/904/2014
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 4 lutego 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/904/2014
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 4 lutego 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w załącznikach: "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2014 roku".

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »