| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/3/2014 Rady Gminy Rędziny

z dnia 7 lutego 2014r.

w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594,z późn.zm.), ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182, z późn. zm.),Rada Gminy Rędziny uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach stanowiącym załącznik do uchwały NrXXXII/34/2009 Rady Gminy Rędziny z dnia 13 sierpnia 2009 roku i zmienionym uchwałą Nr XXXIII/44/2009 z dnia 17 września 2009 roku w § 2 dodaje się pkt 14 o brzmieniu:

Ośrodek działa w oparciu o Ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.) i wykonuje zadania w zakresie:

1. Opracowywanie i realizacja gminnych programów wspierania rodziny.

2. Tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny

3. Tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem , w tym placówek wsparcia dziennego , oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez:

a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa ,

b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,

c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci.

4. Finansowanie:

a) kosztów szkoleń dla rodzin wspierających ,

b) podnoszenie kwalifikacji przez asystentów rodziny,

c) kosztów związanych z udzielaniem pomocy , o której mowa w art. 29 ust. 2 , ponoszonych przez rodziny wspierające.

5. Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej , rodzinnym domu dziecka , placówce opiekuńczo-wychowawczej , regionalnej placówce opiekuńczo- terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym

6. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie , w wersji elektronicznej , z zastosowaniem systemu teleinformatycznego , o którym mowa w art. 187 ust. 3 ustawy

7. Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -wychowawczej , zamieszkałego na terenie gminy

8. Przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji , o której mowa w art. 193 ust.8 ustawy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rędziny.

§ 3. . Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Roman Pakuła

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »