| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/3/2014 Rady Gminy Rędziny

z dnia 7 lutego 2014r.

w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594,z późn.zm.), ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182, z późn. zm.),Rada Gminy Rędziny uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach stanowiącym załącznik do uchwały NrXXXII/34/2009 Rady Gminy Rędziny z dnia 13 sierpnia 2009 roku i zmienionym uchwałą Nr XXXIII/44/2009 z dnia 17 września 2009 roku w § 2 dodaje się pkt 14 o brzmieniu:

Ośrodek działa w oparciu o Ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.) i wykonuje zadania w zakresie:

1. Opracowywanie i realizacja gminnych programów wspierania rodziny.

2. Tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny

3. Tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem , w tym placówek wsparcia dziennego , oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez:

a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa ,

b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,

c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci.

4. Finansowanie:

a) kosztów szkoleń dla rodzin wspierających ,

b) podnoszenie kwalifikacji przez asystentów rodziny,

c) kosztów związanych z udzielaniem pomocy , o której mowa w art. 29 ust. 2 , ponoszonych przez rodziny wspierające.

5. Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej , rodzinnym domu dziecka , placówce opiekuńczo-wychowawczej , regionalnej placówce opiekuńczo- terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym

6. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie , w wersji elektronicznej , z zastosowaniem systemu teleinformatycznego , o którym mowa w art. 187 ust. 3 ustawy

7. Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -wychowawczej , zamieszkałego na terenie gminy

8. Przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji , o której mowa w art. 193 ust.8 ustawy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rędziny.

§ 3. . Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Roman Pakuła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Gos

Prawnik w KONDRAT Kancelarii Prawno-Patentowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »