| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/367/14 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 10 lutego 2014r.

w sprawie nadania nazwy "skwer podkomisarza Tadeusza Bartosika"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 197,
poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Skwerowi położonemu w Bytomiu na części działki nr 158/89 pomiędzy ulicami księdza Franciszka Nawrota, Powstańców Warszawskich i J. Kraszewskiego (obręb Bytom, KM 29) nadaje się nazwę "skwer podkomisarza Tadeusza Bartosika". Szczegółowe położenie przedmiotowego skweru przedstawia mapa sytuacyjna stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Danuta Skalska


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/367/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 10 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/367/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 10 lutego 2014 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/367/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 10 lutego 2014 r.

W związku z wymierną liczbą głosów mieszkańców Bytomia upominających się o należyte uhonorowanie bohaterskiej, przypłaconej najwyższą ceną – ceną życia, postawy bytomskiego policjanta, podkomisarza Tadeusza Bartosika – Prezydent Bytomia uznał za stosowne wystąpić do Rady Miejskiej z wnioskiem o nadanie skwerowi usytuowanemu w pobliżu Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu nazwy: „skwer podkomisarza Tadeusza Bartosika”.

Podkomisarz Tadeusz Bartosik był mieszkańcem Bytomia. Kształcił się i mieszkał wraz z całą swoją rodziną w naszym mieście. W 1988 roku ukończył Technikum Elektroniczne.

W wieku 36 lat, w siedemnastym roku służby w oddziałach prewencji katowickiej policji, w sobotnie popołudnie 28 stycznia 2006 roku, zabezpieczał Ogólnopolską Wystawę Gołębi Pocztowych w hali Międzynarodowych Targów Katowickich. O godzinie 17.15 zawalił się dach jednego z pawilonów wystawowych. Tuż przed tragedią, gdy konstrukcja dachu zaczęła się niebezpiecznie giąć, Tadeusz Bartosik rozpoczął szybko ewakuować ludzi. Gdy pełniący wraz z nim służbę policjant wyniósł z hali kilkuletniego chłopca – Tadeusz Bartosik pomimo ostrzeżeń o grożącym mu niebezpieczeństwie, powrócił do hali chcąc uratować leżącą tam kobietę, którą postrzegał jako matkę uratowanego chłopca. Niestety, nie zdołał jej uratować i razem zginęli pod złamanym stalowym filarem konstrukcyjnym części dachu hali. Pozostawił żonę oraz osierocił dziesięcioletniego syna.

Tadeusz Bartosik został przez swoich najwyższych zwierzchników oceniony jako policjant, który najważniejsze słowa zawarte w rocie ślubowania, jakie składa każdy policjant, wypełnił aż do kresu – aż do własnej śmierci. W zgodnej opinii przyjaciół, kolegów, zwierzchników oraz mieszkańców naszego miasta został uznany współczesnym bohaterem, ratującym cudze życie za cenę własnego.

Skwer wskazany w treści uchwały położony jest w obrębie geodezyjnym Bytom, na działce będącej własnością Gminy Bytom. Przy przywołanym skwerze nie ma żadnych posesji, które wymagałyby zmiany adresu w wyniku nadania nazwy, tak więc nadanie nie spowoduje kosztów dla podmiotów zewnętrznych.

Mając powyższe na uwadze, zasadnym jest podjęcie przez Radę Miejską stosownej uchwały w tej sprawie.

Projekt uchwały zostanie przekazany do konsultacji społecznych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa

Kancelaria Prawno-Patentowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »