| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/367/14 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 10 lutego 2014r.

w sprawie nadania nazwy "skwer podkomisarza Tadeusza Bartosika"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 197,
poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Skwerowi położonemu w Bytomiu na części działki nr 158/89 pomiędzy ulicami księdza Franciszka Nawrota, Powstańców Warszawskich i J. Kraszewskiego (obręb Bytom, KM 29) nadaje się nazwę "skwer podkomisarza Tadeusza Bartosika". Szczegółowe położenie przedmiotowego skweru przedstawia mapa sytuacyjna stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Danuta Skalska


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/367/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 10 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/367/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 10 lutego 2014 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/367/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 10 lutego 2014 r.

W związku z wymierną liczbą głosów mieszkańców Bytomia upominających się o należyte uhonorowanie bohaterskiej, przypłaconej najwyższą ceną – ceną życia, postawy bytomskiego policjanta, podkomisarza Tadeusza Bartosika – Prezydent Bytomia uznał za stosowne wystąpić do Rady Miejskiej z wnioskiem o nadanie skwerowi usytuowanemu w pobliżu Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu nazwy: „skwer podkomisarza Tadeusza Bartosika”.

Podkomisarz Tadeusz Bartosik był mieszkańcem Bytomia. Kształcił się i mieszkał wraz z całą swoją rodziną w naszym mieście. W 1988 roku ukończył Technikum Elektroniczne.

W wieku 36 lat, w siedemnastym roku służby w oddziałach prewencji katowickiej policji, w sobotnie popołudnie 28 stycznia 2006 roku, zabezpieczał Ogólnopolską Wystawę Gołębi Pocztowych w hali Międzynarodowych Targów Katowickich. O godzinie 17.15 zawalił się dach jednego z pawilonów wystawowych. Tuż przed tragedią, gdy konstrukcja dachu zaczęła się niebezpiecznie giąć, Tadeusz Bartosik rozpoczął szybko ewakuować ludzi. Gdy pełniący wraz z nim służbę policjant wyniósł z hali kilkuletniego chłopca – Tadeusz Bartosik pomimo ostrzeżeń o grożącym mu niebezpieczeństwie, powrócił do hali chcąc uratować leżącą tam kobietę, którą postrzegał jako matkę uratowanego chłopca. Niestety, nie zdołał jej uratować i razem zginęli pod złamanym stalowym filarem konstrukcyjnym części dachu hali. Pozostawił żonę oraz osierocił dziesięcioletniego syna.

Tadeusz Bartosik został przez swoich najwyższych zwierzchników oceniony jako policjant, który najważniejsze słowa zawarte w rocie ślubowania, jakie składa każdy policjant, wypełnił aż do kresu – aż do własnej śmierci. W zgodnej opinii przyjaciół, kolegów, zwierzchników oraz mieszkańców naszego miasta został uznany współczesnym bohaterem, ratującym cudze życie za cenę własnego.

Skwer wskazany w treści uchwały położony jest w obrębie geodezyjnym Bytom, na działce będącej własnością Gminy Bytom. Przy przywołanym skwerze nie ma żadnych posesji, które wymagałyby zmiany adresu w wyniku nadania nazwy, tak więc nadanie nie spowoduje kosztów dla podmiotów zewnętrznych.

Mając powyższe na uwadze, zasadnym jest podjęcie przez Radę Miejską stosownej uchwały w tej sprawie.

Projekt uchwały zostanie przekazany do konsultacji społecznych.

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Hipoteczny Familia S.A.

Fundusz Hipoteczny Familia S.A. działa w Polsce od lipca 2010 roku. Oferuje usługę odwróconej hipoteki w formie renty dożywotniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »