| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/497/14 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 6 lutego 2014r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu miasta na 2014 r. o kwotę per saldo 299.109,-zł zgodnie z tabelą nr 1, 1a i 1b, w tym:

1) dochody bieżące zwiększyć o kwotę per saldo 42.824,-zł,

2) dochody majątkowe zwiększyć o kwotę 256.285,-zł.

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu miasta na 2014 r. o kwotę per saldo 562.979,-zł zgodnie z tabelą nr 2, 2a i 2b, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększyć o kwotę per saldo 42.824,-zł,

2) wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 520.155,-zł.

§ 3. Dokonać zmian w budżecie miasta na 2014 r. polegających na przeniesieniu wydatków zgodnie z tabelą nr 2, 2a i 2b.

§ 4. Zwiększyć planowany deficyt budżetu miasta na 2014 rok o kwotę 263.870,-zł.

§ 5. Zmienić sposób pokrycia deficytu budżetu miasta:

1) zmniejszyć przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek o kwotę 279.845,-zł,

2) zwiększyć przychody pochodzące z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 543.715,-zł.

§ 6. Zwiększyć przychody budżetu miasta na 2014 r. o kwotę per saldo 263.870,-zł zgodnie z tabelą nr 3.

§ 7. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw na 2014 rok zgodnie z tabelą nr 4.

§ 8. Dokonać zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 9. Zmniejszyć roczny limit dla zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych w 2014 r. na zrównoważenie deficytu budżetu 2014 roku o kwotę 279.845,-zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


Krzysztof Seweryn


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/497/14
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 6 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/497/14
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 6 lutego 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela 1a


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/497/14
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 6 lutego 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela 1b


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/497/14
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 6 lutego 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela 2


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/497/14
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 6 lutego 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela 2a


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/497/14
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 6 lutego 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Tabela 2b


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/497/14
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 6 lutego 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Tabela 3


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVII/497/14
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 6 lutego 2014 r.
Zalacznik8.pdf

Tabela 4


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVII/497/14
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 6 lutego 2014 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik 1

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Cypel

absolwent pedagogiki (specjalizacja doradztwo zawodowe z coachingiem) oraz studiów podyplomowych z zarządzania personelem. Od 2011 roku aktywnie zajmuje się̨ coachingiem, który jest jego pasją. Ukończył Practitioner Coach Diploma, szkolenie certyfikowane przez Noble Manhattan Coaching, International Institute of Coaching and Mentoring oraz Institute of Leadership and Management. Dodatkowo ukończył Coaching Clinic® Licensing Program, szkolenie licencjonowane przez CoachU oraz International Coach Federation, tym samym stając się̨ licencjonowanym trenerem Coaching Clinic®, najbardziej kompleksowego na polskim rynku szkolenia rozwijającego umiejętności coachingowe menedżerów. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Coachingu i Rozwoju oraz Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Autor artykułów o tematyce coachingowej dla: czasopisma Personel i Zarządzanie oraz tekstów portali prnews.pl, hrnews.pl, architekcikariery.pl, a także autor komentarzy do czterech dylematów etycznych coacha w książce „Profesjonalny coaching zasady i dylematy etyczne w pracy coacha”. Jest również̇ jednym ze współautorów książki „Zastosowanie coachingu w polityce społecznej”. W 2015 r. przeprowadził pierwsze w Polsce badania naukowe nad skutecznością̨ e-coachingu w rozwoju osobistym ludzi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »