| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/346/14 Rady Miejskiej w Siewierzu

z dnia 6 lutego 2014r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w zakresie przyznawania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności na terenie Gminy Siewierz na lata 2014 - 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40, art. 41, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 8 ust. 2, art. 17 ust.1 pkt 3, 5 i 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.182 z późn. zm.), art. 4 ust. 2, art. 5 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późn. zm.)

Rada Miejska w Siewierzu
u c h w a l a:

§ 1. Podwyższa się kryterium dochodowe do 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) dla celów przyznawania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, w szczególności:

1) dla dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) dla uczniów do czasu ukończenia szkoły pondgimnazjalnej,

3) dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności dla osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych, w związku z uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020 (M. P. z 2013 r. poz. 1024).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz.

§ 3. Traci moc Uchwała  Nr XXVIII/208/04 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 30 września 2004 r. w sprawie dożywiania uczniów w szkole.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu


mgr Barbara Bochenek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Góral

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »