| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/838/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 6 lutego 2014r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity z 2012r. Dz.U. poz. 1282 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach
uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządzić pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa.

§ 2. Wyznaczyć na inkasentów opłaty skarbowej następujące podmioty:

1) Starostwo Powiatowe z siedzibą przy ul. Zygmunta Starego 17 w Gliwicach,

2) Śląskie Centrum Logistyki S.A z siedzibą przy ul. Portowej 28 w Gliwicach,

3) Andrzej Pancherz działający pod firmą AUTO-ANDI z siedzibą przy ul. Powstańców Śl. 32 w Pyskowicach - punkt poboru opłaty przy ul. Młodego Hutnika 2 w Gliwicach,

4) Zofia Stanisz Kiosk Wielobranżowy z siedzibą przy ul. Góry Chełmskiej 15 w Gliwicach,

5) Zofia Czupryn działająca pod firmą SADEX z siedzibą przy ul. Czwartaków 3/36 w Gliwicach - punkt poboru opłaty przy ul. Portowej 28 w Gliwicach,

6) Zofia Raczyńska z siedzibą przy ul. Wieczorka 10a w Gliwicach,

7) Marta Machnowska działająca pod firmą FICC z siedzibą przy ul. Wróblewskiego 22/2 w Gliwicach - punkt poboru opłaty przy ul. Zwycięstwa 21 w Gliwicach.

§ 3. Zobowiązać inkasentów do:

1) przyjmowania wpłat gotówkowych z tytułu opłaty skarbowej na kwitariuszach przychodowych K-103 lub K-56, wcześniej pobranych z Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Gliwicach,

2) wpłacania pobranych kwot opłaty skarbowej w całości w kasie Urzędu Miejskiego
w Gliwicach bądź na właściwy rachunek bankowy na bieżąco, nie rzadziej niż w ostatnim dniu roboczym każdego tygodnia, przy czym ostatnia wpłata z danego miesiąca powinna być dokonana w ostatnim dniu roboczym miesiąca.

§ 4. 1. Ustalić wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej w wysokości 5% od kwoty pobranej i wpłaconej organowi podatkowemu w terminach określonych w § 3 pkt 2.

2. Wynagrodzenie z tytułu wykonywanych czynności inkasent otrzyma na podstawie złożonego do Urzędu Miejskiego w Gliwicach rozliczenia pobranej opłaty oraz wystawionego rachunku bądź faktury. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wpływu do urzędu rachunku bądź faktury.

§ 5. Traci moc obowiązującą uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach nr III/42/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »