| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/386/2014 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 12 lutego 2014r.

w sprawie zmian w planach dochodów i wydatków w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz.U. poz. 594 z późniejszymi zm.), art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 885 z późniejszymi zm.), oraz Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2013 r. Nr XLVII/367/2013 w sprawie „Uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2014 rok”

Rada Miejska w Ogrodzieńcu uchwala:

§ 1.

Dokonać zmian w planach dochodów i wydatków w budżecie na 2014 rok w sposób następujący:

zwiększyć plan dochodów

DZIAŁ – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdz.92195 – Pozostała działalność

dochody ogółem                                           - o kwotę               - 135 741,95 zł

w tym:

dochody majątkowe                                           - o kwotę               - 135 741,95zł

z tego:

środki na realizację zadań finansowanych

z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3

- o kwotę               -135 741,95zł

(RPO WSL na lata 2007-2013 - zadanie „ Budowa amfiteatru wraz z przebudową na cele rekreacyjno – sportowe i organizacji imprez kulturalnych Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu – etap II)

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdz.92195 – Pozostała działalność

wydatki ogółem                                                         - o kwotę               - 135 741,95 zł

w tym:                                                                                                                                                                        

wydatki majątkowe                                                         - o kwotę               - 135 741,95 zł

z tego :

inwestycje i zakupy inwestycyjne                             - o kwotę               - 135 741,95 zł

w tym:

na programy finansowane z udziałem środków

o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3                             -o kwotę               - 135 741,95 zł

(RPO WSL na lata 2007-2013 - zadanie „ Budowa amfiteatru wraz z przebudową na cele rekreacyjno – sportowe i organizacji imprez kulturalnych Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu – etap II)

§ 2.

Dokonać zmian w załączniku Nr 12 „ Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2014 roku” do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/367/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2014 rok.

Załącznik Nr 12 ” Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2014 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 niniejszej Uchwały

§ 3.

Dokonać zmian w załączniku Nr 13 „ Plan wydatków na projekty realizowane przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej – zadania inwestycyjne” do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/367/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2014 rok.

Załącznik Nr 13 „Plan wydatków na projekty realizowane przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej – zadania inwestycyjne” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 niniejszej Uchwały

§ 4.

Dokonać zmian w Załączniku Nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych

z budżetu Gminy” do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/367/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2014 rok.

Załącznik Nr 9 ”Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 niniejszej Uchwały

§ 5.

Uchyla się §5 Uchwały Nr XLVIII/373/2014 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 22 stycznia 2014 roku.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Maria Lipka-Stępniewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/386/2014
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 12 lutego 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/386/2014
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 12 lutego 2014 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/386/2014
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 12 lutego 2014 r.

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KG Legal

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »