| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/386/2014 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 12 lutego 2014r.

w sprawie zmian w planach dochodów i wydatków w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz.U. poz. 594 z późniejszymi zm.), art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 885 z późniejszymi zm.), oraz Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2013 r. Nr XLVII/367/2013 w sprawie „Uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2014 rok”

Rada Miejska w Ogrodzieńcu uchwala:

§ 1.

Dokonać zmian w planach dochodów i wydatków w budżecie na 2014 rok w sposób następujący:

zwiększyć plan dochodów

DZIAŁ – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdz.92195 – Pozostała działalność

dochody ogółem                                           - o kwotę               - 135 741,95 zł

w tym:

dochody majątkowe                                           - o kwotę               - 135 741,95zł

z tego:

środki na realizację zadań finansowanych

z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3

- o kwotę               -135 741,95zł

(RPO WSL na lata 2007-2013 - zadanie „ Budowa amfiteatru wraz z przebudową na cele rekreacyjno – sportowe i organizacji imprez kulturalnych Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu – etap II)

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdz.92195 – Pozostała działalność

wydatki ogółem                                                         - o kwotę               - 135 741,95 zł

w tym:                                                                                                                                                                        

wydatki majątkowe                                                         - o kwotę               - 135 741,95 zł

z tego :

inwestycje i zakupy inwestycyjne                             - o kwotę               - 135 741,95 zł

w tym:

na programy finansowane z udziałem środków

o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3                             -o kwotę               - 135 741,95 zł

(RPO WSL na lata 2007-2013 - zadanie „ Budowa amfiteatru wraz z przebudową na cele rekreacyjno – sportowe i organizacji imprez kulturalnych Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu – etap II)

§ 2.

Dokonać zmian w załączniku Nr 12 „ Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2014 roku” do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/367/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2014 rok.

Załącznik Nr 12 ” Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2014 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 niniejszej Uchwały

§ 3.

Dokonać zmian w załączniku Nr 13 „ Plan wydatków na projekty realizowane przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej – zadania inwestycyjne” do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/367/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2014 rok.

Załącznik Nr 13 „Plan wydatków na projekty realizowane przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej – zadania inwestycyjne” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 niniejszej Uchwały

§ 4.

Dokonać zmian w Załączniku Nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych

z budżetu Gminy” do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/367/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2014 rok.

Załącznik Nr 9 ”Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 niniejszej Uchwały

§ 5.

Uchyla się §5 Uchwały Nr XLVIII/373/2014 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 22 stycznia 2014 roku.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Maria Lipka-Stępniewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/386/2014
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 12 lutego 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/386/2014
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 12 lutego 2014 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/386/2014
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 12 lutego 2014 r.

infoRgrafika

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »