| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Gliwice; Starosty Gliwickiego

z dnia 11 lutego 2014r.

sprawozdanie z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Gliwice i Powiatu Gliwickiego w 2013 roku

Wspólna Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Gliwice i Powiatu Gliwickiego działała na podstawie zapisów art. 38 a ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz porozumienia z dnia 11.12.2001 r., zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Gliwice a Starostą Gliwickim. W 2013 r. komisja pracowała w składzie:

1. Przewodniczący:

- Prezydent Miasta Gliwice – Zygmunt Frankiewicz

- Starosta Gliwicki – Michał Nieszporek

2. Członkowie:

- Radny Rady Miejskiej – Zbigniew Grzyb

- Radny Rady Powiatu – Tadeusz Mamok

- Osoba powołana przez Prezydenta Miasta – Tomasz Wójcik

- Osoba powołana przez Prezydenta Miasta – Aleksandra Adamska

- Osoba powołana przez Starostę Gliwickiego – Stanisław Korczyk

- Przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji – Robert Łuszcz

- Przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji – Jacek Szolc

- Przedstawiciel Prokuratury Rejonowej Gliwice-Zachód – Damian Sztachelek

- Przedstawiciel Prokuratury Rejonowej Gliwice-Wschód – Tadeusz Żymełka

3. Członkowie z głosem doradczym:

- Zastępca Komendanta Miejskiego PSP – Marian Matejczyk

- Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach – Zbigniew Bożek

- Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach – Elżbieta Tomaszewska Koszty działania komisji pokrywane były w równych częściach przez Miasto Gliwice i Powiat Gliwicki, ze środków budżetowych, zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu Prezydenta Miasta Gliwice i Starosty Powiatu Gliwickiego. Obsługę administracyjno-biurową komisji prowadziło Centrum Ratownictwa Gliwice. W 2013 r. przeprowadzono 3 posiedzenia komisji w następujących terminach: 28 stycznia, 25 czerwca oraz 30 września. W trakcie posiedzeń komisja realizowała swoje zadania ustawowe, w tym między innymi:

1) przyjęła projekt sprawozdania z działalności Komisji w 2013 r.,

2) opiniowała okresowe sprawozdania z działalności Komendy Miejskiej Policji, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Centrum Ratownictwa Gliwice, Prokuratury Rejonowej Gliwice-Wschód, Prokuratury Rejonowej Gliwice-Zachód, Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii,

3) przyjęła informację dotyczącą stanu współdziałania służb ratowniczych po przeniesieniu dyspozytorów Policji z Centrum Ratownictwa Gliwice do Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach oraz aktualnego stanu funkcjonowania CRG,

4) dokonała oceny stanu zagrożenia powodziowego spowodowanego działalnością Kopalni Węgla Kamiennego Knurów-Szczygłowice, w gminach Knurów, Gierałtowice
i Pilchowice oraz działań podjętych w celu minimalizacji zagrożeń,

5) przyjęła informacje podsumowujące akcje „Bezpieczne Wakacje” w okresach zimowym oraz letnim, obejmujące swoim zakresem kontrole zbiorników wodnych i dzikich kąpielisk, kontrole miejsc i punktów sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych pod kątem dostępu do tych artykułów osób małoletnich, a także działania operacyjno-prewencyjne w rejonach dworców kolejowych i autobusowych,

6) dokonała oceny stanu zapobiegania przestępczości w okresach przed i po reorganizacji struktur jednostek policyjnych – po likwidacji posterunków Policji w gminach powiatu gliwickiego,

7) zapoznała się z wynikami działań kontrolno-rozpoznawczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na terenie miasta Gliwice i powiatu gliwickiego w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przez placówki użyteczności publicznej oraz zakłady zajmujące się przeróbką lub składowaniem materiałów łatwopalnych,

8) zapoznała się ze stanem bezpieczeństwa na drogach miasta i powiatu gliwickiego
w kontekście zaistniałych wypadków i kolizji drogowych oraz z przedsięwzięciami podjętymi w zakresie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg,

9) przyjęła informację dotyczącą działalności edukacyjno-informacyjnej prowadzonej przez Policję i Państwową Straż Pożarną, w zakresie kształtowania właściwych postaw
i zachowań w środowisku dzieci i młodzieży,

10) dokonała oceny zjawiska przemocy w rodzinie oraz działań prowadzonych w tym zakresie przez Policję oraz Ośrodki Interwencji Kryzysowej na terenie miasta i powiatu gliwickiego,

11) oceniała stan sanitarno-epidemiologiczny oraz stan bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie miasta i powiatu gliwickiego.  STAROSTA GLIWICKI                                          PREZYDENT MIASTA GLIWICE  Michał Nieszporek                                                                      Zygmunt Frankiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Przywara

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »