| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 6 lutego 2014r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXXII/605/2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), ogłasza się w załączniku
do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr XXXII/605/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia
14 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz.U. Woj.Śląskiego poz. 2751) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą nr XXXIII/615/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/605/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 14 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz.U. Woj. Śląskiego poz. 3399)

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 2. uchwały nr XXXIII/615/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/605/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 14 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.(Dz.U. Woj. Śl.poz. 3399), która stanowi:

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.;

2) § 3.uchwały nr XXXIII/615/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/605/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 14 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.(Dz.U. Woj. Śl.poz. 3399), która stanowi:

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.;

3) §4. uchwały nr XXXIII/615/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/605/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 14 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.(Dz.U. Woj. Śl.poz. 3399), która stanowi:

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia..

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 6 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXII/605/2013
RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH

z dnia 14 marca 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 i z późn. zm.)[1]) oraz art. 6j ust. 2a oraz 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.)[2]) na wniosek Prezydenta Miasta                           

Rada Miejska w Gliwicach
uchwala:

§ 1. 1[3]). Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Gliwice powstającymi
na zamieszkałych nieruchomościach jest obliczana w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego w sposób wskazany szczegółowo w § 2 uchwały.

2. Przez powierzchnię lokalu mieszkalnego należy rozumieć powierzchnię użytkową budynku lub jego części zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 95 poz. 613 z późn. zm.).

§ 2. 1[4]). Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi:

1) dla lokali mieszkalnych o powierzchni mniejszej lub równej 60 m² :

- 0,30 zł od 1 m² powierzchni;

2) dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 60 m² i nie większej niż 90 m² :

- 0,30 zł od 1 m² powierzchni do 60 m² włącznie,

- 0,20 zł od 1 m² powierzchni powyżej 60 m²;

3) dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 90 m² i nie większej niż 120 m² :

- 0,30 zł od 1 m² powierzchni do 60 m² włącznie,

- 0,20 zł od 1 m² powierzchni powyżej 60 m² do 90 m² włącznie,

- 0,10 zł od 1 m² powierzchni powyżej 90 m²;

4) dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 120 m²:

- 0,30 zł od 1 m² powierzchni do 60 m² włącznie,

- 0,20 zł od 1 m² powierzchni powyżej 60 m² do 90 m² włącznie,

- 0,10 zł od 1 m² powierzchni powyżej 90 m² do 120 m² włącznie,

- 0,05 zł od 1 m² powierzchni powyżej 120 m².

2. [5]) Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi:

1) dla lokali mieszkalnych o powierzchni mniejszej lub równej 60 m² :

- 0,45 zł od 1 m² powierzchni;

2) dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 60 m² i nie większej niż 90 m² :

- 0,45 zł od 1 m² powierzchni do 60 m² włącznie,

- 0,30 zł od 1 m² powierzchni powyżej 60 m²;

3) dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 90 m² i nie większej niż 120 m² :

- 0,45 zł od 1 m² powierzchni do 60 m² włącznie,

- 0,30 zł od 1 m² powierzchni powyżej 60 m² do 90 m² włącznie,

- 0,15 zł od 1 m² powierzchni powyżej 90 m²;

4) dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 120 m²:

- 0,45 zł od 1 m² powierzchni do 60 m² włącznie,

- 0,30 zł od 1 m² powierzchni powyżej 60 m² do 90 m² włącznie,

- 0,15 zł od 1 m² powierzchni powyżej 90 m² do 120 m² włącznie,

- 0,08 zł od 1 m² powierzchni powyżej 120 m².

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


[1]) Nowy akt prawny: ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z póżn. zm. )

[2]) Istnieją późniejsze wersje tekstu: ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.)

[3]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust.1 uchwały nr XXXIII/615/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/605/2013 z dnia 14 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 3399, ktora weszła w życie 30 kwietnia 2013r.)

[4]) W brzmieniu ustałonym przez § 2 ust. 1 Uchwały nr XXXIII/615/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany chwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXII/605/2013 z dnia 14 marca 2013r. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz.U. Woj. Śląskiego poz. 3399, ktora weszła w życie 30 kwietnia 2013r.)

[5]) W brzmieniu ustałonym przez § 2 ust. 2 Uchwały nr XXXIII/615/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany chwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXII/605/2013 z dnia 14 marca 2013r. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz.U. Woj. Śląskiego poz. 3399, ktora weszła w życie 30 kwietnia 2013r.)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »