| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/256/2014 Rady Gminy Chybie

z dnia 11 lutego 2014r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Chybie oraz warunków zwolnienia z opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 pkt 1 i 2, ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Chybie

RADA GMINY CHYBIE
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka w przedszkolach publicznych, prowadzonych przez gminę Chybie realizowane jest w czasie 5 godzin dziennie.

2. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w ust. 1 wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczych.

§ 2. 1. Dopuszcza się zwolnienie w całości z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie 2 godzin ponad wymiar zajęć, o którym mowa w § 1 ust. 1, rodziców dzieci niepełnosprawnych, które uczęszczają do przedszkola i posiadają aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

2. Dopuszcza się zwolnienie z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w części wynoszącej 50% za drugie i kolejne dziecko, jeżeli do przedszkola publicznego uczęszcza dwoje lub więcej dzieci z tej samej rodziny i wszystkie korzystają ze świadczeń udzielanych w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1 ust. 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.

§ 4. Traci moc uchwała Nr VI/30/2011 Rady Gminy Chybie z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Chybie.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Wardas

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sklep zonazielona.pl

proponuje ekskluzywne, designerskie meble i elementy wystroju wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »