| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/256/2014 Rady Gminy Chybie

z dnia 11 lutego 2014r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Chybie oraz warunków zwolnienia z opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 pkt 1 i 2, ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Chybie

RADA GMINY CHYBIE
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka w przedszkolach publicznych, prowadzonych przez gminę Chybie realizowane jest w czasie 5 godzin dziennie.

2. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w ust. 1 wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczych.

§ 2. 1. Dopuszcza się zwolnienie w całości z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie 2 godzin ponad wymiar zajęć, o którym mowa w § 1 ust. 1, rodziców dzieci niepełnosprawnych, które uczęszczają do przedszkola i posiadają aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

2. Dopuszcza się zwolnienie z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w części wynoszącej 50% za drugie i kolejne dziecko, jeżeli do przedszkola publicznego uczęszcza dwoje lub więcej dzieci z tej samej rodziny i wszystkie korzystają ze świadczeń udzielanych w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1 ust. 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.

§ 4. Traci moc uchwała Nr VI/30/2011 Rady Gminy Chybie z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Chybie.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Wardas

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »