| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/270/2014 Rady Gminy Chybie

z dnia 11 lutego 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Nr 594 z późn. zm.) w związku z art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)Rada Gminy Chybie

uchwala co następuje

§ 1. Dokonać zmiany wydatków budżetu Gminy na rok 2014

dział

rozdział

rodzaj wydatku

treść

zmniejszenie

zwiększenie

600

Transport i łaczność

10 000,00

10 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

10 000,00

10 000,00

wydatki bieżące

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

10 000,00

0,00

wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

10 000,00

750

Administracja publiczna

0,00

17 000,00

75023

Urzędy gmin

0,00

17 000,00

wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

17 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3 000,00

3 000,00

75404

Komendy wojewódzkie Policji

3 000,00

3 000,00

wydatki bieżące

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

3 000,00

0,00

wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

3 000,00

851

Ochrona zdrowia

7 200,00

25 000,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

7 200,00

25 000,00

wydatki bieżące

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0,00

25 000,00

wydatki bieżące

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

7 200,00

0,00

razem

20 200,00

55 000,00

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

- dochody budżetowe                                                                                                  - 36.957.006,00 zł

- dochody bieżace                                                                                    28.690.699,00 zł

- dochody majątkowe                                                                                    8.266.307,00 zł

- wydatki budżetowe                                                                                                  - 41.220.245,00 zł

- wydatki bieżące                                                                                                  23.602.182,48 zł

- wydatki majątkowe                                                                                    17.618.062,52 zł

- deficyt budżetu w wysokości 4.263.239,00 zł pokryty zostanie przychodami z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek                                                                                    1.596.230,00 zł

- wolne środki                                                                                                  2.667.009,00 zł

§ 3. W uchwale budżetowej na 2014 rok:

1) załącznik nr 3 do uchwały budżetowej dotyczący zestawienia przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik nr 14 do uchwały budżetowej dotyczący wykazu udzielonych dotacji otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

3) załącznik nr 15 do uchwały budżetowej dotyczący zadań inwestycyjnych w 2014 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

4) załącznik nr 16 do uchwały budżetowej dotyczący zadań funduszu sołeckiego w 2014 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 17 do uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2014 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Wardas


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/270/2014
Rady Gminy Chybie
z dnia 11 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/270/2014
Rady Gminy Chybie
z dnia 11 lutego 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/270/2014
Rady Gminy Chybie
z dnia 11 lutego 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/270/2014
Rady Gminy Chybie
z dnia 11 lutego 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/270/2014
Rady Gminy Chybie
z dnia 11 lutego 2014 r.
Zalacznik5.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »