| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 393/XL/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 14 lutego 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 153/XIV/2011 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 1 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz 651 z późn. zm.),

Rada Miejska w Kłobucku
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr 153/XIV/2011 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r. poz. 603), zwanej dalej uchwałą, wprowadza się następującą zmianę:

- § 1 ust. 3 uchwały otrzymuje brzmienie: „ 3. Warunkiem przyznania bonifikaty, o której mowa w ust. 1 jest:

1) złożenie wniosku w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego przez najemcę, w terminie do dnia 31 marca 2014 r.,

2) niekorzystanie przez najemców lokali, w okresie ostatnich pięciu lat poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie bonifikaty, z umorzeń należności z tytułu czynszu lub innych opłat związanych z korzystaniem z lokalu, z zastrzeżeniem ust. 4.

3) zamieszkiwanie w lokalu, którego dotyczy wniosek o udzielenie bonifikaty, nie krócej niż 5 lat przed dniem złożenia wniosku o nabycie lokalu mieszkalnego.”

2. Pozostałe warunki uchwały nie ulegają zmianie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku


inż. Józef Batóg

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Góral

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »