| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/268/14 Rady Gminy Kozy

z dnia 6 lutego 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/251/13 Rady Gminy Kozy z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa na 2014 rok Gminy Kozy

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, 212, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885)

Rada Gminy Kozy uchwala,
co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Kozy na 2014 rok w zakresie: Wydatków budżetowych:

a) zwiększa się wydatki o kwotę                                                                                                                849656,00
b) zmniejsza się wydatki o kwotę                                                                                                                899 656,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą                                                                                    48254 416,00
w tym:

- wydatki bieżące                                                                                                                                            33 713916,00 w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                                                        471 846,00
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

- wydatki majątkowe                                                                                                                              14540 500,00 zgodnie z załacznikiem Nr 2 do niniejszej uchwaływ tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                                                                                                                                                          8 192138,84
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

§ 2. 1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie                                                                                    25 977970,12zł
w tym :

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                      18 422921,53 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                    7 555048,59 zł

b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących                                                                                    2835 944,00zł
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                    3478 155,88 zł

d) wydatki na obsługę długu publicznego                                                                                                  700 000,00zł              e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków,                                          471 846,00zł o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                250 000,00 zł             

§ 3. Dokonuje się zmian w poszczególnych punktach § 3, które otrzymują brzmienie:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie
4 504 724,00 zł, który zostanie pokryty w całości z przychodów pochodzących z emisji obligacji komunalnych.

2. Ustala się przychody budżetowe w łącznej wysokości5 720 000,00 złi rozchody budżetu
w łącznej kwocie1 215 276,00 złjak w załączniku Nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań w 2014 roku z tytułu:

a) obligacji komunalnych w wysokości5 000 000,00 złz czego na finansowanie planowanego deficytu budżetu4 504 724,00 zł, a na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości495 276,00 zł

b) kredytu na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości4 000 000,00 zł

§ 4. Dokonuje się zmian wysokości dotacji podmiototwej określonej w § 8 pkt 1 litera b, która
otrzymuje brzmienie: dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach348 000,00 zł

§ 5. W zakresu upoważnień Wójta Gminy określonych § 9 pkt 1 wprowadza się następujące zmiany liter. W miejsce litery f wstawia się literę e, w miejsce litery g wstawia sie literę f, w miejsce litery h wstawia się literę g oraz dodaje się kolejną literę h, która otrzymuje następujące brzmienie:
h) udzielania w roku budżetowym pożyczek w łącznej kwocie50 000,00 zł

§ 6. W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2014 i przewidzianych w niej załącznikach
i tabelach, wprowadza się zmiany wynikające z załączników Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcie i podlega ogłoszniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy.

Przewodnicząca Rady Gminy


Bożena Sadlik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/268/14
Rady Gminy Kozy
z dnia 6 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/268/14
Rady Gminy Kozy
z dnia 6 lutego 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/268/14
Rady Gminy Kozy
z dnia 6 lutego 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Tołwiński

Radca Prawny z kancelarii BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »