| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIV/288/2014 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 11 lutego 2014r.

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2014 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 885)

Rada Miejska w Szczyrku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku Nr 2„Wydatki budżetu Gminy Szczyrk na 2014 r.”do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr LII/270/2013 z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:                           


Dział


Rozdz.


Treść


Zwiększenie


Zmniejszenie

1.

2.

3.

4.

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO


20 000


20 000

92195

Pozostała działalność
w tym:
wydatki bieżące
z tego wydatki jednostek budżetowych
z tego wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
z tego wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust
1 pkt 2 i 3

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000
20 000

20 000


RAZEM


20 000


20 000

§ 2. 1. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku nr LII/270/2013 z dnia 27 grudnia z 2013 roku„Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku nr LII/270/2013 z dnia 27 grudnia z 2013 roku„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku nr LII/270/2013 z dnia 27 grudnia z 2013 roku„Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY - 25 726 543

WYDATKI - 24 833 343

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 893 200 zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych rat kredytów w wysokości 795 074 i zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 98 126 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczyrku


Antoni Byrdy


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/288/2014
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 11 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/288/2014
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 11 lutego 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/288/2014
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 11 lutego 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.


Uzasadnienie

Korekty wydatków dokonuje się:

W dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO przenosi się środki własne na współfinansowanie zadania pn „Remont obiektu estrady amfiteatru w Szczyrku” EFRR w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »