| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/388/14 Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 14 lutego 2014r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.594) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych ( tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r. poz.885)

Rada Miejska w Wilamowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę35.000,- zł

- załącznik nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmian w „Przychodach i Rozchodach Budżetu Gminy” i nadaje się treść jak w

- załączniku nr 2.

§ 3.

Wykaz „Wydatki majątkowe Budżetu Gminy w 2014 roku ” przyjmuje brzmienie jak w             

- załączniku nr 3.

§ 4.

Wykaz „Dotacje z Budżetu Gminy na rok 2014 "przyjmuje brzmienie jak w

- załączniku nr 4.

§ 5.

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

po stronie dochodów

-

45.356.803,82 zł

po stronie wydatków

-

46.162.392,22 zł

planowany deficyt

-

805.588,40 zł

§ 6.

Planowany deficyt w kwocie 805.588,40 zł zostanie pokryty z :

a)

zaciągniętych na rynku krajowym kredytów

-

805.588,40 zł

§ 7.

Kwoty wykazane w §1,  wprowadzają zmiany do załączników:

-

nr 2

-

wydatki budżetu Gminy na rok 2014,

-

nr 2a

-

wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2014,

-

nr 3

-

przychody i rozchody budżetu Gminy,

-

nr 10

-

dotacje z budżetu gminy na rok 2014

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 9.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach i w miejscach publicznych na terenie Gminy.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Nycz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/388/14
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 14 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/388/14
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 14 lutego 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/388/14
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 14 lutego 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/388/14
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 14 lutego 2014 r.
Zalacznik4.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »