| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/388/14 Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 14 lutego 2014r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.594) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych ( tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r. poz.885)

Rada Miejska w Wilamowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę35.000,- zł

- załącznik nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmian w „Przychodach i Rozchodach Budżetu Gminy” i nadaje się treść jak w

- załączniku nr 2.

§ 3.

Wykaz „Wydatki majątkowe Budżetu Gminy w 2014 roku ” przyjmuje brzmienie jak w             

- załączniku nr 3.

§ 4.

Wykaz „Dotacje z Budżetu Gminy na rok 2014 "przyjmuje brzmienie jak w

- załączniku nr 4.

§ 5.

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

po stronie dochodów

-

45.356.803,82 zł

po stronie wydatków

-

46.162.392,22 zł

planowany deficyt

-

805.588,40 zł

§ 6.

Planowany deficyt w kwocie 805.588,40 zł zostanie pokryty z :

a)

zaciągniętych na rynku krajowym kredytów

-

805.588,40 zł

§ 7.

Kwoty wykazane w §1,  wprowadzają zmiany do załączników:

-

nr 2

-

wydatki budżetu Gminy na rok 2014,

-

nr 2a

-

wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2014,

-

nr 3

-

przychody i rozchody budżetu Gminy,

-

nr 10

-

dotacje z budżetu gminy na rok 2014

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 9.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach i w miejscach publicznych na terenie Gminy.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Nycz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/388/14
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 14 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/388/14
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 14 lutego 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/388/14
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 14 lutego 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/388/14
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 14 lutego 2014 r.
Zalacznik4.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ratajczak

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »