| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 340(XLV)2013 Rady Gminy Poraj

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu gminy Poraj na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz.594 z późn. zm.) oraz art.89, art 211, art.212, art. 214,art. 215, art. 217,art.218,art.220, art.221, art. 222, art.235,art. 236, art.237, art.239, art.258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.)  Rada Gminy Poraju c h w a l aco następuje  :

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 34.533.127,00 zł w tym:

- dochody bieżące           26.576.817,00 zł

- dochody majątkowe       7.956.310,00 zł  zgodnie z załącznikiem  Nr 1 do Uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości  37.634.144,00 zł w tym:

- wydatki bieżące        26.417.621,82 zł

- wydatki majątkowe  11.216.522,18 zł             zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a    do Uchwały.

2. Z wydatków o których mowa w pkt 1 przeznacza się na :

2.1wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie w kwocie  2.492.467,00 zł - załącznik Nr 3 do Uchwały. 

2.2wydatki dofinansowane z budżetu państwa na realizację własnych zadań  bieżących             gmin w kwocie  260.547,00  zł  -załącznik Nr 4 do Uchwały.

2.3wydatki na realizację wydatków bieżących na podstawie porozumień z organami           administracji rządowej w kwocie 2.000,00 zł - załącznik Nr 5.

2.4wydatki majątkowe w kwocie 11.216.522,18 zł- załącznik Nr 7 do Uchwały.

2.5wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie  12.487.521,00 zł.

§ 3.

Ustala się deficyt  budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości  3.101.017,00 zł , który zostanie pokryty z:

- zaciągniętej pożyczki w wysokości  3.101.017,00 zł

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały.

§ 5.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu jednostki     samorządu  terytorialnego – do kwoty 3.000.000,00 zł

b) na sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty  3.101.017,00 zł

c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości398.983,00 zł

§ 6.

Tworzy się rezerwy na  kwotę  371.700,00zł w tym :  ogólną na wydatki nieprzewidziane w budżecie w kwocie  300.000,00 zł  oraz rezerwę celową w wysokości 71.700,00  zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7.

Ustala się rozchody na spłatę kredytu i pożyczek w łącznej  wysokości  398.983,00 zł- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do Uchwały.

§ 8.

              Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w wysokości 180.000,00 zł.

§ 9.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Uchwały.

§ 10.

Ustala się przychody w budżecie w kwocie  3.500.000,00 zł  zgodnie z załącznikiem      Nr 8 do Uchwały.

§ 11.

Upoważnia  się Wójta Gminy  do :

1. dokonywania wszelkich  zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przesunięć między działami,

2. lokowania wolnych środków  finansowych na rachunek lokat terminowych,

3. zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym w wysokości  do 3.000.000,00  zł na  pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

4. przekazania uprawnień do przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych,

5. udzielania pożyczek w roku budżetowym 2014 do wysokości 50.000,00  zł.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 13.

              Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Kaźmierczak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 340(XLV)2013
Rady Gminy Poraj
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 340


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 340(XLV)2013
Rady Gminy Poraj
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 340


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 340(XLV)2013
Rady Gminy Poraj
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 340


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 340(XLV)2013
Rady Gminy Poraj
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 340


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 340(XLV)2013
Rady Gminy Poraj
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 340


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 340(XLV)2013
Rady Gminy Poraj
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 340


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 340(XLV)2013
Rady Gminy Poraj
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Zalącznik Nr 6 do Uchwały Nr 340


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 340(XLV)2013
Rady Gminy Poraj
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załacznik Nr 7 do Uchwały Nr 340


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 340(XLV)2013
Rady Gminy Poraj
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 340


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 340(XLV)2013
Rady Gminy Poraj
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 340


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 340(XLV)2013
Rady Gminy Poraj
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 340

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

LAUREN PESO POLSKA Sp. z o.o.

Specjaliści w zakresie doradztwa personalnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »