| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/426/14 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 18 lutego 2014r.

w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w Mieście Łaziska Górne do stanu faktycznego

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Łaziskach Górnych
uchwala:

§ 1.

W związku z utworzeniem nowej ulicy o nazwie „Piękna” dostosowuje się do stanu faktycznego opis granic obwodów głosowania przyjętych Uchwałą nr XXV/262/12 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie podziału Miasta Łaziska Górne na stałe obwody głosowania bez dokonywania zmian w granicach obwodów, w następujący sposób:

1) w załączniku nr 1 do uchwały nr XXV/262/12 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie podziału Miasta Łaziska Górne na stałe obwody głosowania w obwodzie nr 11 opis granic obwodu uzupełnia się poprzez dodanie po słowie „Paprotna” słowa „Piękna”.

§ 2.

Podział miasta Łaziska Górne na stałe obwody głosowania określone w § 1, określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaziska Górne.

§ 4.

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w budynku Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Król


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/426/14
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 18 lutego 2014 r.

Stałe obwody głosowania w Mieście Łaziska Górne

Numer obwodu

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

Ulice:

GÓRNICZA, KAMIENNA, MOKIERSKA, PIASKOWA, POLNA, POPRZECZNA, SPORTOWA, STROMA, SZKOLNA, WODNA

Szkoła Podstawowa nr 5
im. Powstańców Śląskich
ul. Szkolna 4
43-173 Łaziska Górne

2

Ulice:

CICHA, KAŁUŻE, KOPALNIANA 1-33, 35-55 nieparzyste, KRÓTKA, LIGONIA, MARTA WALESKA, MIKOŁOWSKA, PAWŁA WYRY, POGODNA, STARA DROGA, ŚWIĘTEGO JANA, WIDOKOWA, WIERZYSKO, WIEŻOWA, WODOCIĄGOWA, WSPÓLNA, WYNIOSŁA

Szkoła Podstawowa nr 5
im. Powstańców Śląskich
ul. Szkolna 4
43-173 Łaziska Górne

3

Ulice:

KOPALNIANA 34-56 parzyste, od 57 do końca, STASZICA, ZWYCIĘSTWA

Miejski Dom Kultury
(Filia Łaziska Średnie)
ul. Pstrowskiego 17
43-173 Łaziska Górne

4

Ulice:

KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO, KSIĘDZA GŁOWIŃSKIEGO, LIPOWA, TUWIMA

Gimnazjum nr 3
im. "Przyjaciół Ziemi"
ul. Powstańców 6
43-173 Łaziska Górne

5

Ulice:

BOJOWNIKÓW, MORCINKA, WYRSKA

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna (Filia w Łaziskach Średnich)
ul. Wyszyńskiego 8
43-173 Łaziska Górne

6

Ulice:

OSIEDLE KOŚCIUSZKI 106-113, od 115A do końca

Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II
ul. Wyrska 4
43-173 Łaziska Górne

7

Ulice:

NOWA, OSIEDLE KOŚCIUSZKI 1-105, 114

Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II
ul. Wyrska 4
43-173 Łaziska Górne

8

Ulice:

DŁUGA, GENERAŁA SIKORSKIEGO od 10 do końca, ŁĄKOWA, POWSTAŃCÓW, PSTROWSKIEGO, WAPIENNA, ZWAŁOWA, ŹRÓDLANA

Gimnazjum nr 3
im. "Przyjaciół Ziemi"
ul. Powstańców 6
43-173 Łaziska Górne

9

Ulice:

22 LIPCA, BOCZNA, GAJOWA, GENERAŁA SIKORSKIEGO 1-8, GRANICZNA, KONOPNICKIEJ, LASOKI, MIŁA, POKOJU, POŁUDNIOWA, PROMIENNA, SŁONECZNA, SŁOWACKIEGO, STAWOWA

Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II
ul. Wyrska 4
43-173 Łaziska Górne

10

Ulice:

CEGIELNIANA, CIESZYŃSKA od 3 do końca, GOSTYŃSKA, HUTNICZA, KĄTY, ŁAZY, MŁYŃSKA, WYZWOLENIA, ZAKĄTEK

Zespół Szkół im. Piastów Śląskich
ul. Cieszyńska 12
43-170 Łaziska Górne

11

Ulice:

AKACJOWA, BRADA, GŁOGOWA, KOLEJOWA, KSIĘDZA SZWEDY, MALINOWA, MIODOWA, ORZESKA, PAPROTNA, PIĘKNA, PRĄDNA, PRZYSIÓŁKI, PSZCZELNA, ROLNA, SALAMANDER, TOROWA

Przedszkole nr 2 Integracyjne
ul. Miodowa 11
43-170 Łaziska Górne

12

Ulice:

BRZOZOWA, DĘBOWA, GRABOWA, JAWOROWA, JAŚMINOWA, JESIONOWA, JODŁOWA, KASZTANOWA, LEŚNA, MODRZEWIOWA, OLCHOWA, RYBNICKA, SOSNOWA, ŚWIERKOWA, TOPOLOWA, WIERZBOWA, ZACISZE

Salon Samochodowy
ul. Leśna 1
43-170 Łaziska Górne

13

Ulice:

DZIAŁKOWCÓW, ENERGETYKÓW od 2A do końca numery parzyste, FORNALSKIEJ, KRASICKIEGO, MARCHLEWSKIEGO, MIARKI, SAWICKIEJ, WARYŃSKIEGO, WRÓBLEWSKIEGO, ZAWADZKIEGO

Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych
ul. Chopina 11 b
43-170 Łaziska Górne

14

Ulice:

CICIERZ, JANA III SOBIESKIEGO, KIESZKI, KOŚCIELNA, ŁĄCZNA, MONIUSZKI, PLAC RATUSZOWY, SPOKOJNA, WIOSENNA, ZIELONA

Miejski Dom Kultury
ul. Świerczewskiego 2
43 - 170 Łaziska Górne

15

Ulice:

CHOPINA, ENERGETYKÓW od 1A do końca numery nieparzyste

Przedszkole nr 5
im. Przyjaciół Bohaterów Bajek
ul. Chopina 1
43-170 Łaziska Górne

16

Ulice:

1 MAJA, ASTRÓW, BRATKÓW, FIOŁKOWA, GOŹDZIKÓW, IRYSÓW, KLONOWA, KONWALII, KROKUSÓW, KWIATOWA, NARCYZÓW, RADOSNA, RÓŻANA, SIENKIEWICZA, STARA, STOKROTEK, TULIPANÓW, WIŚNIOWA

Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. Dworcowa 4
43-170 Łaziska Górne


17

Ulice:

BARLICKIEGO, CIESZYŃSKA 2-2B parzyste, GÓRNA, OKRĘŻNA, OSIEDLE CENTRUM, STAROWIEJSKA, SZYBOWA, WĄSKA, WIEJSKA

Miejski Dom Kultury
ul. Świerczewskiego 2
43 - 170 Łaziska Górne

18

Ulice:

BUKOWA, GENERAŁA ŚWIERCZEWSKIEGO, PARKOWA, POCZTOWA, PORĘBA

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Świerczewskiego 1
43-170 Łaziska Górne

19

Ulice:

OGRODOWA, PRUSA

Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika
ul. Ogrodowa 48
43-170 Łaziska Górne

20

Ulice:

DWORCOWA 4-22 parzyste, MICKIEWICZA

Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. Dworcowa 4
43 - 170 Łaziska Górne

21

Ulice:

DWORCOWA 5-25 nieparzyste, od 26 do końca, SZAROTKI

Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika
ul. Ogrodowa 48
43-170 Łaziska Górne


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIX/426/14
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 18 lutego 2014 r.

Przedmiotowa uchwała ma na celu dostosowanie istniejącego opisu granic obwodów głosowania w Mieście Łaziska Górne (ustalonego w dniu 20 listopada 2012 r. uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XXV/262/12) do stanu faktycznego.

W dniu 10 września 2013 r. Rada Miejska w Łaziskach Górnych uchwałą nr XXXIV/363/13 nadała drodze wewnętrznej znajdującej się w graniach obwodu głosowania nr 11 nazwę- ulica Piękna, a co za tym idzie istniejący dotychczas opis granic obwodu głosowania stał się niepełny.

Niniejsza uchwała nie zmienia granic obwodów głosowania, nie ma też wpływu na zmianę liczby mieszkańców w poszczególnych obwodach głosowania – uzupełnia jedynie opis granic obwodu głosowania nr 11 o nazwę nowo utworzonej ulicy.

Projekt uchwały został przekazany do zaopiniowania do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach - w dniu 10 lutego 2014 Dyrektor DelegaturyKrajowego Biura Wyborczego w Katowicach poinformował, iż nie wnosi do niego uwag.

Projekt uchwały został poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - nie wpłynęły uwagi.

W dniu 17 lutego 2014 r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach przesłał do tut. Urzędu Miejskiego wzory uchwał regulujące przedmiotową materię zawierające sugestie Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego - Burmistrz Miasta uznał za stosowne uwzględnienie zmian proponowanych przez Wydział Nadzoru - zmiany te zostały uwzględnione w niniejszym projekcie uchwały.

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Trivago

Porównywarka internetowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »