| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/426/14 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 18 lutego 2014r.

w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w Mieście Łaziska Górne do stanu faktycznego

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Łaziskach Górnych
uchwala:

§ 1.

W związku z utworzeniem nowej ulicy o nazwie „Piękna” dostosowuje się do stanu faktycznego opis granic obwodów głosowania przyjętych Uchwałą nr XXV/262/12 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie podziału Miasta Łaziska Górne na stałe obwody głosowania bez dokonywania zmian w granicach obwodów, w następujący sposób:

1) w załączniku nr 1 do uchwały nr XXV/262/12 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie podziału Miasta Łaziska Górne na stałe obwody głosowania w obwodzie nr 11 opis granic obwodu uzupełnia się poprzez dodanie po słowie „Paprotna” słowa „Piękna”.

§ 2.

Podział miasta Łaziska Górne na stałe obwody głosowania określone w § 1, określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaziska Górne.

§ 4.

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w budynku Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Król


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/426/14
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 18 lutego 2014 r.

Stałe obwody głosowania w Mieście Łaziska Górne

Numer obwodu

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

Ulice:

GÓRNICZA, KAMIENNA, MOKIERSKA, PIASKOWA, POLNA, POPRZECZNA, SPORTOWA, STROMA, SZKOLNA, WODNA

Szkoła Podstawowa nr 5
im. Powstańców Śląskich
ul. Szkolna 4
43-173 Łaziska Górne

2

Ulice:

CICHA, KAŁUŻE, KOPALNIANA 1-33, 35-55 nieparzyste, KRÓTKA, LIGONIA, MARTA WALESKA, MIKOŁOWSKA, PAWŁA WYRY, POGODNA, STARA DROGA, ŚWIĘTEGO JANA, WIDOKOWA, WIERZYSKO, WIEŻOWA, WODOCIĄGOWA, WSPÓLNA, WYNIOSŁA

Szkoła Podstawowa nr 5
im. Powstańców Śląskich
ul. Szkolna 4
43-173 Łaziska Górne

3

Ulice:

KOPALNIANA 34-56 parzyste, od 57 do końca, STASZICA, ZWYCIĘSTWA

Miejski Dom Kultury
(Filia Łaziska Średnie)
ul. Pstrowskiego 17
43-173 Łaziska Górne

4

Ulice:

KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO, KSIĘDZA GŁOWIŃSKIEGO, LIPOWA, TUWIMA

Gimnazjum nr 3
im. "Przyjaciół Ziemi"
ul. Powstańców 6
43-173 Łaziska Górne

5

Ulice:

BOJOWNIKÓW, MORCINKA, WYRSKA

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna (Filia w Łaziskach Średnich)
ul. Wyszyńskiego 8
43-173 Łaziska Górne

6

Ulice:

OSIEDLE KOŚCIUSZKI 106-113, od 115A do końca

Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II
ul. Wyrska 4
43-173 Łaziska Górne

7

Ulice:

NOWA, OSIEDLE KOŚCIUSZKI 1-105, 114

Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II
ul. Wyrska 4
43-173 Łaziska Górne

8

Ulice:

DŁUGA, GENERAŁA SIKORSKIEGO od 10 do końca, ŁĄKOWA, POWSTAŃCÓW, PSTROWSKIEGO, WAPIENNA, ZWAŁOWA, ŹRÓDLANA

Gimnazjum nr 3
im. "Przyjaciół Ziemi"
ul. Powstańców 6
43-173 Łaziska Górne

9

Ulice:

22 LIPCA, BOCZNA, GAJOWA, GENERAŁA SIKORSKIEGO 1-8, GRANICZNA, KONOPNICKIEJ, LASOKI, MIŁA, POKOJU, POŁUDNIOWA, PROMIENNA, SŁONECZNA, SŁOWACKIEGO, STAWOWA

Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II
ul. Wyrska 4
43-173 Łaziska Górne

10

Ulice:

CEGIELNIANA, CIESZYŃSKA od 3 do końca, GOSTYŃSKA, HUTNICZA, KĄTY, ŁAZY, MŁYŃSKA, WYZWOLENIA, ZAKĄTEK

Zespół Szkół im. Piastów Śląskich
ul. Cieszyńska 12
43-170 Łaziska Górne

11

Ulice:

AKACJOWA, BRADA, GŁOGOWA, KOLEJOWA, KSIĘDZA SZWEDY, MALINOWA, MIODOWA, ORZESKA, PAPROTNA, PIĘKNA, PRĄDNA, PRZYSIÓŁKI, PSZCZELNA, ROLNA, SALAMANDER, TOROWA

Przedszkole nr 2 Integracyjne
ul. Miodowa 11
43-170 Łaziska Górne

12

Ulice:

BRZOZOWA, DĘBOWA, GRABOWA, JAWOROWA, JAŚMINOWA, JESIONOWA, JODŁOWA, KASZTANOWA, LEŚNA, MODRZEWIOWA, OLCHOWA, RYBNICKA, SOSNOWA, ŚWIERKOWA, TOPOLOWA, WIERZBOWA, ZACISZE

Salon Samochodowy
ul. Leśna 1
43-170 Łaziska Górne

13

Ulice:

DZIAŁKOWCÓW, ENERGETYKÓW od 2A do końca numery parzyste, FORNALSKIEJ, KRASICKIEGO, MARCHLEWSKIEGO, MIARKI, SAWICKIEJ, WARYŃSKIEGO, WRÓBLEWSKIEGO, ZAWADZKIEGO

Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych
ul. Chopina 11 b
43-170 Łaziska Górne

14

Ulice:

CICIERZ, JANA III SOBIESKIEGO, KIESZKI, KOŚCIELNA, ŁĄCZNA, MONIUSZKI, PLAC RATUSZOWY, SPOKOJNA, WIOSENNA, ZIELONA

Miejski Dom Kultury
ul. Świerczewskiego 2
43 - 170 Łaziska Górne

15

Ulice:

CHOPINA, ENERGETYKÓW od 1A do końca numery nieparzyste

Przedszkole nr 5
im. Przyjaciół Bohaterów Bajek
ul. Chopina 1
43-170 Łaziska Górne

16

Ulice:

1 MAJA, ASTRÓW, BRATKÓW, FIOŁKOWA, GOŹDZIKÓW, IRYSÓW, KLONOWA, KONWALII, KROKUSÓW, KWIATOWA, NARCYZÓW, RADOSNA, RÓŻANA, SIENKIEWICZA, STARA, STOKROTEK, TULIPANÓW, WIŚNIOWA

Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. Dworcowa 4
43-170 Łaziska Górne


17

Ulice:

BARLICKIEGO, CIESZYŃSKA 2-2B parzyste, GÓRNA, OKRĘŻNA, OSIEDLE CENTRUM, STAROWIEJSKA, SZYBOWA, WĄSKA, WIEJSKA

Miejski Dom Kultury
ul. Świerczewskiego 2
43 - 170 Łaziska Górne

18

Ulice:

BUKOWA, GENERAŁA ŚWIERCZEWSKIEGO, PARKOWA, POCZTOWA, PORĘBA

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Świerczewskiego 1
43-170 Łaziska Górne

19

Ulice:

OGRODOWA, PRUSA

Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika
ul. Ogrodowa 48
43-170 Łaziska Górne

20

Ulice:

DWORCOWA 4-22 parzyste, MICKIEWICZA

Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. Dworcowa 4
43 - 170 Łaziska Górne

21

Ulice:

DWORCOWA 5-25 nieparzyste, od 26 do końca, SZAROTKI

Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika
ul. Ogrodowa 48
43-170 Łaziska Górne


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIX/426/14
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 18 lutego 2014 r.

Przedmiotowa uchwała ma na celu dostosowanie istniejącego opisu granic obwodów głosowania w Mieście Łaziska Górne (ustalonego w dniu 20 listopada 2012 r. uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XXV/262/12) do stanu faktycznego.

W dniu 10 września 2013 r. Rada Miejska w Łaziskach Górnych uchwałą nr XXXIV/363/13 nadała drodze wewnętrznej znajdującej się w graniach obwodu głosowania nr 11 nazwę- ulica Piękna, a co za tym idzie istniejący dotychczas opis granic obwodu głosowania stał się niepełny.

Niniejsza uchwała nie zmienia granic obwodów głosowania, nie ma też wpływu na zmianę liczby mieszkańców w poszczególnych obwodach głosowania – uzupełnia jedynie opis granic obwodu głosowania nr 11 o nazwę nowo utworzonej ulicy.

Projekt uchwały został przekazany do zaopiniowania do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach - w dniu 10 lutego 2014 Dyrektor DelegaturyKrajowego Biura Wyborczego w Katowicach poinformował, iż nie wnosi do niego uwag.

Projekt uchwały został poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - nie wpłynęły uwagi.

W dniu 17 lutego 2014 r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach przesłał do tut. Urzędu Miejskiego wzory uchwał regulujące przedmiotową materię zawierające sugestie Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego - Burmistrz Miasta uznał za stosowne uwzględnienie zmian proponowanych przez Wydział Nadzoru - zmiany te zostały uwzględnione w niniejszym projekcie uchwały.

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »