| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/261/14 Rady Gminy Olsztyn

z dnia 12 lutego 2014r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w postaci posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 6, art.18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 4   i 5   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłoszeniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z   2011 r., Nr 197 poz. 1172 ze zm.) oraz na podstawie art. 8   ust. 1   i 2, art.17 ust.1 pkt 3   i pkt 14, art. 48 ust. 4   i 5   oraz art. 96 ust. 4   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z   2013 r. poz.182 ze zm.),  

Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Podwyższa się do 150 % kryterium dochodowe, o   którym mowa w   art. 8   ust.1 ustawy o   pomocy społecznej uprawniające do wsparcia w   formie świadczenia pieniężnego w   postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.  

§ 2.  

Ustala się zasady zwrotu wydatków poniesionych przez gminę na udzielony osobom/rodzinom posiłek albo świadczenie rzeczowe w   postaci produktów żywnościowych, w   przypadku których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w   art. 8   ust. 1   ustawy o   pomocy społecznej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z   powodów wymienionych w   art. 7   tej ustawy.  

§ 3.  

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, o   którym mowa w   art. 8   ust.1 ustawy o   pomocy społecznej w   granicach:  

1.   powyżej 100% do 150% kryterium - nie żąda się zwrotu wydatków na przyznany posiłek lub świadczenie rzeczowe w   postaci produktów żywnościowych,  

2.   powyżej 150% kryterium - zwrotowi podlega 100% wydatków na przyznany posiłek lub świadczenie rzeczowe w   postaci produktów żywnościowych.  

§ 4.  

Okoliczności uzasadniające odstąpienie częściowe lub całkowite od żądania zwrotu wydatków, o   których mowa w   § 3   pkt 2   uchwały, podlegają uznaniu Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w   Olsztynie, który wydaje w   tej sprawie decyzję administracyjną.  

§ 5.  

Zwroty wydatków, o   których mowa w   § 3   pkt 2   uchwały winny być wnoszone na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Olsztynie w   wysokościach i   terminach określonych w   decyzji administracyjnej.  

§ 6.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn.  

§ 7.  

Traci moc Uchwała Nr XIV/121/2003 Rady Gminy w   Olsztynie z   dnia 23 grudnia 2003 roku w   sprawie: zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie dzieci w   szkołach podstawowych i   gimnazjach.  

§ 8.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Olsztyn  


Janusz   Konieczny

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »