| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/341/2014 Rady Gminy Porąbka

z dnia 20 lutego 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/231/09 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli niepublicznych i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Porąbka, prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego (t.j. - Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r. poz. 2048)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.-  Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. - Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm)  oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827)

Rada Gminy Porąbka

uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXXIII/231/09 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli niepublicznych i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Porąbka, prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego (t.j. - Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r. poz. 2048) wprowadza się następującą zmianę:

1. § 4 pkt 3)otrzymuje nowe brzmienie:

na ucznia, innego niż uczeń wskazany w § 4 pkt 1,  uczęszczającego do przedszkola niepublicznego
- stawka dotacji wynosi 75%  podstawy określonej w § 2 pkt 4 lit. a) pomniejszona o opłaty wnoszone przez rodziców i opiekunów prawnych za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy;.

2. § 7 ust. 2otrzymuje nowe brzmienie:

Kwota dotacji na każdy kolejny miesiąc ustalana jest na podstawie informacji od beneficjenta o faktycznej ilości uczniów za miesiąc poprzedni oraz o przewidywanej ilości uczniów na miesiąc kolejny – przekazywanej do Wójta Gminy Porąbka do dnia 10 każdego miesiąca, na urzędowym formularzu stanowiącym załącznik nr 2..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w pierwszym dniu miesiąca następującego po dniu miesiąca, w którym upłynie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Porąbka.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wawak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Ekman

Dyrektor 24iValue

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »