| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/346/2014 Rady Gminy Porąbka

z dnia 20 lutego 2014r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat

Na podstawie art. 5a ust. 2 pkt. 1, art. 5c pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ustawy (t.j. - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)

Rada Gminy Porąbka
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Porąbka zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Godziny, w których zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o których mowa w ust. 1, dla danego publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Porąbka określa ich statut.

§ 2.

1. Korzystanie z wychowania przedszkolnego, w prowadzonym przez Gminę Porąbka publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w § 1, podlega opłacie, z zastrzeżeniem ust. 5.

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 ustala się w kwocie 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego przypadającego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, z zastrzeżeniem ust. 5.

3. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia stanowi iloczyn liczby dni pracy przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego w danym miesiącu, opłaty wskazanej w ust. 2 oraz dziennej liczby godzin przekraczających wymiar godzin, o których mowa w § 1 ust. 1.

4. Opłata za każdą godzinę zajęć, o której mowa w ust. 1, podlega corocznej waloryzacji na zasadach określonych przepisami ustawy o systemie oświaty.

5. Na wniosek rodzica (opiekuna prawnego), mającego na utrzymaniu troje dzieci w wieku poniżej 18 roku życia, Wójt Gminy Porąbka zwalnia go z części opłaty, o której mowa w ust. 2, ustalając opłatę w wysokości 0,50 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego przypadającego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

6. Na wniosek rodzica (opiekuna prawnego), mającego na utrzymaniu czworo lub więcej dzieci w wieku poniżej 18 roku życia, Wójt Gminy Porąbka zwalnia go w całości z opłaty, o której mowa w ust. 2.

§ 3.

Czas pobytu dziecka w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, szczegółowe zasady korzystania z wychowania przedszkolnego oraz szczegółowe zasady pobierania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego reguluje umowa zawarta pomiędzy rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka, a publicznym przedszkolem lub publiczną inną formą wychowania przedszkolnego.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr V/25/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Porąbka.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Porąbka.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wawak

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Struzik

Dyrektor Zarządzający internetowego serwisu pracy MonsterPolska.pl, polskiego oddziału międzynarodowej grupy Monster.com.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »