| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 11 Burmistrza Miasta Rydułtowy; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 27 stycznia 2014r.

do porozumienia z dnia 6 kwietnia 2005r. w sprawie powierzenia przez Powiat Wodzisławski Miastu Rydułtowy prowadzenia Państwowego Ogniska Plastycznego w Rydułtowach przy ulicy Mickiewicza 33, a także Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Rydułtowach przy ulicy Mickiewicza 33

zawarty pomiędzy :

Powiatem Wodzisławskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

Starosta Powiatu Wodzisławskiego – Tadeusz Skatuła,

Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego – Dariusz Prus,

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Mariusza Rakowskiego

a

Miastem Rydułtowy, reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta Rydułtowy – Kornelię Newy.

§ 1. W myśl postanowienia §3 ust. 1 porozumienia z dnia 6 kwietnia 2005r. strony zgodnie oświadczają, że §2 ust. 2 powołanego porozumienia otrzymuje brzmienie: „2. W roku budżetowym 2014 na realizację zadań, o których mowa w §1 Powiat Wodzisławski przekaże Miastu Rydułtowy dotację w łącznej wysokości 309 891,00 zł. (słownie: trzysta dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100) w tym na Państwowe Ognisko Plastyczne kwotę 137 778,00 zł. (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 00/100 a na Ognisko Pracy Pozaszkolnej kwotę 172 113,00 zł. (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzynaście złotych 00/100)”.

§ 2. Pozostałe postanowienia porozumienia  pozostają bez zmian.

§ 3. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Aneks niniejszy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego Powiat Wodzisławski otrzymuje dwa egzemplarze, a Miasto Rydułtowy jeden egzemplarz.

Burmistrz Miasta Rydułtowy


Kornelia Newy

Starosta Powiatu Wodzisławskiego


Tadeusz Skatuła


Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego


Dariusz Prus


Skarbnik Powiatu Wodzisławskiego


Mariusz Rakowski

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »