| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/212/14 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

z dnia 20 lutego 2014r.

w sprawie Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko-Orlik 2012"

w sprawie Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko-Orlik 2012"

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu po zaopiniowaniu przez Komisję Społeczną, Promocji Zdrowia i Kultury Fizycznej oraz Komisję Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych.

Rada Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
uchwala:

§ 1.

Przyjmuje się Regulamin korzystania z powiatowych obiektów - kompleksów boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu, Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach i Liceum Ogólnokształcącym w Bieruniu.

§ 2.

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) „Obiekcie”- rozumie się przez to kompleks boisk sportowych wybudowany w ramach Programu pn. „Moje Boisko – Orlik 2012” zlokalizowany przy:

a) Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu, 43-155 Bieruń, ul. Granitowa 130,

b) Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach, 43-143 Lędziny, ul. Pokoju 4,

c) Liceum Ogólnokształcącym w Bieruniu, 43-150 Bieruń, ul. Licealna 17.

2) „Zarządcy”- rozumie się przez to dyrektora szkoły, przy której zlokalizowany jest Obiekt.

3) „Trenerze środowiskowym”- rozumie się przez to koordynatora zajęć na Obiektach, czuwającego nad prawidłowym korzystaniem z Obiektu, powołanego przez Zarządcę.

§ 3.

Korzystanie z Obiektów jest bezpłatne.

§ 4.

1. Obiekty czynne są w miesiącach od marca do listopada danego roku w następujących godzinach:

1) w dniach od poniedziałku do piątku:

a) od 800 do 1600 – pierwszeństwo korzystania z Obiektów mają uczniowie szkół powiatowych w dni zajęć szkolnych;

b) od 1600 do 2200 – Obiekty dostępne są dla wszystkich chętnych, z zastrzeżeniem pierwszeństwa dla grup zorganizowanych w organizacjach szkolnych i pozaszkolnych;

2) w dniach sobota - niedziela:

a) od 1000 do 2100 – Obiekty dostępne są dla wszystkich chętnych, z zastrzeżeniem pierwszeństwa dla grup zorganizowanych w organizacjach szkolnych i pozaszkolnych.

2. O korzystaniu z Obiektu w innych terminach niż określono w ust.1 decyduje Zarządca, a informację podaje się do publicznej wiadomości tj. na tablicach informacyjnych przy Obiektach, na stronach internetowych Zarządcy oraz Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.

3. Obiekty są nieczynne w dni ustawowo wolne od pracy, z zastrzeżeniem ust.2.

4. Obowiązuje miesięczny harmonogram korzystania z Obiektu sporządzany na podstawie  rezerwacji zgłaszanych Trenerowi środowiskowemu.

5. W okresie wolnym od zajęć szkolnych obowiązuje odrębny harmonogram zajęć ustalony przez Zarządcę.

6. Niniejszy Regulamin będzie wywieszony na tablicy informacyjnej znajdującej się przy Obiekcie.

§ 5.

W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych o możliwości korzystania z Obiektów decyduje Trener środowiskowy.

§ 6.

Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Obiektów pod pieczą i nadzorem osoby dorosłej (instruktora sportu, trenera, nauczyciela, rodzica).

§ 7.

Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujące się na Obiektach należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 8.

Sprzęt sportowy wydaje wyłącznie Trener środowiskowy.

§ 9.

Na terenie Obiektów obowiązuje obuwie zmienne – sportowe z płaską podeszwą oraz strój sportowy (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie piłkarskie z krótkimi korkami z tworzywa sztucznego).

§ 10.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz korzystania z Obiektów zgodnie z przeznaczeniem bezwzględnie zakazuje się:

1) przebywania na terenie Obiektów osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających;

2) wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych dla osób korzystających z Obiektu;

3) wnoszenia i używania na Obiektach sprzętu innego niż zgodny z przeznaczeniem boisk.

§ 11.

Korzystający z Obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a w szczególności do stosowania rozstrzygnięć podejmowanych przez Trenera środowiskowego.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Berger

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Jankowski

Przedsiębiorca, Partner Zarządzający Cafe Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »