| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/295/14 Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 13 lutego 2014r.

w sprawie opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gierałtowice

Na podstawie - art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), art.14 ust. 5, pkt 1 i ust. 5a  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) na wniosek Wójta Gminy

RADA GMINY GIERAŁTOWICE
uchwala

§ 1. 1. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Gierałtowice odbywa się w wymiarze pięciu godzin dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach określonych w statucie przedszkola.

2. Opłata za świadczenia w postaci nauczania, wychowania i opieki udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w ust. 1 wynosi 1,00 zł. za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.

3. Opłata ustalana jest miesięcznie jako iloczyn liczby godzin i stawki ustalonej w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§ 2. Obniża się o 50% wysokość opłaty, o której mowa § 1 ust. 2 za dziecko, na które przyznany jest zasiłek rodzinny  lub zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2013 r.,  poz. 1456 z późniejszymi zmianami).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVII/210/13 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 5 lutego 2013 r . w sprawie opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gierałtowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniki Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Błaszczyk

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Filipowicz

Ekspert ZZL. Business Partner ForFuture oraz HRtec. Współzałożyciel i członek Zarządu HR Development Klastrer. Wykładowca na kilku uczelniach (w tym: Akademia Leona Koźmińskiego, SGH). Współzałożyciel i członek Zarządu HR Development Cluster. Prezes Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner oraz członek CIPD (Chartered Institute of Personnel Development). Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w branży szkoleniowo- konsultingowej. Twórca autorskiego Modelu Kompetencji Zawodowych oraz narzędzi Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Autor książek: „Zarządzanie Kompetencjami Zawodowymi” (PWE 2004), „Rozwój organizacji poprzez rozwój efektywności pracowników” (WK 2008), oraz „Zarządzanie Kompetencjami Zawodowymi – perspektywa firmowa i osobista” (WK 2014) jak również licznych publikacji z zakresu ZZL, zarządzania kompetencjami, Human Performance Improvement i strategii organizacji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »