| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/295/14 Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 13 lutego 2014r.

w sprawie opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gierałtowice

Na podstawie - art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), art.14 ust. 5, pkt 1 i ust. 5a  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) na wniosek Wójta Gminy

RADA GMINY GIERAŁTOWICE
uchwala

§ 1. 1. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Gierałtowice odbywa się w wymiarze pięciu godzin dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach określonych w statucie przedszkola.

2. Opłata za świadczenia w postaci nauczania, wychowania i opieki udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w ust. 1 wynosi 1,00 zł. za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.

3. Opłata ustalana jest miesięcznie jako iloczyn liczby godzin i stawki ustalonej w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§ 2. Obniża się o 50% wysokość opłaty, o której mowa § 1 ust. 2 za dziecko, na które przyznany jest zasiłek rodzinny  lub zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2013 r.,  poz. 1456 z późniejszymi zmianami).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVII/210/13 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 5 lutego 2013 r . w sprawie opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gierałtowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniki Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Błaszczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »