| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/453/2014 Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 19 lutego 2014r.

zmieniająca uchwałę Nr XXVI/276/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012 r. zmienionej uchwałą Nr XXXIII/361/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. zmienionej uchwałą Nr XXXVI/388/2013 z dnia 25 września 2013 r., w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2013r poz. 1399) oraz art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.)Rada Miejska w Toszkuuchwala:

§ 1.

W uchwale Nr XXVI/276/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012 r. zmienionej uchwałą Nr XXXIII/361/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r., zmienionej uchwałą Nr XXXVI/388/2013 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości wprowadza się następującą zmianę: załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierz się Burmistrzowi Toszka.

§ 3.

Uchwała podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku


Ireneusz Kokoszka


Załącznik do Uchwały Nr XLII/453/2014
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 19 lutego 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

W związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - ordynacja podatkowa ( t.j. Dz.U. 2012 r. poz.749 ze zm. ) i art. 63 § 1opracowano uchwałęwsprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik i kwoty zaokrąglono do 1 zł oraz wzór deklaracji uzupełniono o następujące dane: od kiedy obowiązuje składana deklaracja oraz uzupełniono o właściwe terminy płatności .

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Helpdesk Kadrowy Sp. z o.o.

Outsourcing kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »