| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 863/XLIX/2014 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 20 lutego 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 144/XII/99 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu na terenie miasta Częstochowy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 7, art. 7a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn.  zm.), oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publicznej ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z późn. zm.).

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 144/XII/99 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu na terenie miasta Częstochowy, zmienionej uchwałami Rady Miasta Częstochowy Nr: 410/XXX/2000 z dnia 21 sierpnia 2000 r.; 837/LXIII/02 z dnia 20 czerwca 2002 r.; 306/XXVIII/2004 z dnia 15 marca 2004 r.; 349/XXIX/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r.; 83/VII/2011 i 84/VII/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r.; 438/XXIII/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r., dodaje się zapis o treści:

1073


droga bez nazwy

lokalizacja: dz. Kiedrzyn
przebieg:   od ul. Kuronia w kierunku północnym do granicy działki
oznaczonej nr 3/14 obręb 430-Kiedrzyn km 6 - /mapa załącznik nr 1/
klasa techniczna drogi: L /lokalna /
pas drogowy /pierwotny/ stanowi działka nr 3/48 obręb 430-Kiedrzyn km 6.
identyfikator obrębu ewidencyjnego 246401_1.430.AR_6
własność Gmina Miasto Częstochowa

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała Nr 144/XII/99 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu na terenie miasta Częstochowy (z późn. zm.) pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski


Załącznik do Uchwały Nr 863/XLIX/2014
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 20 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Nationale-Nederlanden

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »